Käesolevas peatükis ja alampeatükkides on väljatoodud tõlketeenuse osutamisega seotud protsessid. Protsessimudelid on esitatud BPMN notatsioonis ning kirjeldused, selgitused ja põhjendused on esitatud tekstina. Protsessid on jaotatud äri- ja tugiprotsessideks.


Äriprotsessid on:


Tugiprotsessid on:


  • No labels