Kood

Tugiprotsess

Lühikirjeldus

Seotud probleemkohad

Tõlkemälude haldamine

Tõlkemälude haldamine toimub täna lokaalselt ehk iga töötaja moodustab ja muudab ise oma tõlkemälu.

PPA-s aeg-ajalt toimub tõlkemälude ühendamine.

Tõlkemälud on täna jagatud keelesuundade kaupa.

Statistiliste aruannete koostamine

Aruannete jaoks kogutakse erinevat statistikat sõltuvalt asutuste vajadustest, kuid üldjoontes koosneb see järgmistest andmetest:

  • tõlketellimuste arv;

  • tõlketellimuste maksumus;

  • tellimuse sissetulemise aeg;

  • tellimuse tähtaeg;

  • tellija andmed;

  • tellimuse teema ja keelesuunad;

  • tõlkija andmed.

Lepingupartnerite informatsiooni haldamine

Lepingupartnerite informatsioon paikneb sõltuvalt asutuste töökorraldusest erinevates kohtades (Delta, RTIP jm).

Tellimuse kooskõlastamineTellimuse kooskõlastamise raames toimub tõlkevajaduse kooskõlastamine ning eeldatava maksumuse kooskõlastamine. Kooskõlastajateks võivad olla erinevate osakondade esindajad (sisulise poolega tegelev osakond, finantsosakond jt).
  • No labels