VersioonKuupäevAutorKommentaarStaatusSeotud JIRA pilet
1.017.02.2021Irina Rossinskaja


1.1.1. Lühikirjeldus

Tõlgitud tõlketellimuse tagastamise protsessi raames toimub tellimuse tagastamine tellijale.  Kui tegemist on suulise, transkribeeritud või kirjaliku tellimusega, mis oli tõlgitud keskses süsteemis, siis toimub tellimuse lõpetatuks märkimine ja süsteem saadab tellijale teavituse, et tellimus on tagastatud. Kui tellimuse tõlkimine toimus välises süsteemis, siis tuleb vajalikud failid ja tõlkemälud eelnevalt süsteemi lisada (automaatselt või käsitsi, sõltuvalt liidestuste olemasolust).


1.1.2. Äriprotsessi joonis

1.1.2.1. Tõlketellimuse tagastamine

1.1.3. Prototüüp

Tellimuse tagastamine ei ole prototüübis realiseeritud.


1.1.4. Kasutaja tegevuste kirjeldus

1.1.4.1. KL.06  Tõlketellimuste tagastamine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on toimetaja või tõlkija õigused olemas.
 3. Tõlketellimuse staatuseks on "Tõlgitud", "Transkribeeritud", "Toimetatud" või "Parandatud".

Rollid

 1. Tõlk/Tõlkija
 2. Toimetaja

Põhivoog

 1. Kasutaja valib tellimuse, mille andmeid ta soovib vaadata.
 2. Süsteem kuvab tõlketellimuse andmed.
 3. Kasutaja kinnitab tellimuse lõpetamise. Kui tegemist on kirjaliku tellimusega, mis on tõlgitud välises süsteemis, siis käivitub AV.6a.
 4. Süsteem paneb tellimuse staatuseks “Lõpetatud” ja saadab tellijale tõlgitud tellimuse ning teavituse, et temale on vastuvõtmiseks tulnud uus tellimus.

Alternatiivvood

AV.6a. Välises süsteemis tõlgitud tõlketellimuse tagastamine

 1. Kasutaja vaatab üle süsteemi tulnud failid ja tõlkemälud, laeb need üles ning vajadusel teeb tõlkemälude valdkondades muudatusi.
 2. Süsteem saadab tõlkemälu omanikule teavituse, et tõlkemälu uuendamise ettepanekud on tulnud.

Järeltingimused

 1. Tõlgitud tellimus on edastatud tellijale.


1.1.5. Nõuded

IDKirjeldusNõude staatus

TB-TTPTT-001

Kasutaja peab saama tõlkemälu süsteemi üles laadida.

Tõlkemälude võimalikud formaadid on  TB-TP-058

Tavakasutaja kõikide tõlkemälude maht saab olla kokku 1GB ( TB-AK-023 ). Ühe lisatava faili maht saab olla maksimaalselt 20MB.

Ametniku tõlkemälu maksimaalne maht ei ole piiratud.


Süsteem peab kasutajale automaatselt kuvama määratud tõlkemälude nimekirja. Kasutajal peab olema võimalik lisada/eemaldada automaatselt määratud tõlkemälusid.

(Selgitus: Süsteemis on asutustel oma nimekiri tõlkemäludest, lisaks üldine tõlkemälu. Kasutaja vaatab automaatselt määratud tõlkemälud üle ning otsustab, kas pakutud valdkonnad sobivad või mitte.)


Tõlkemälude uuendamise ettepanekuid peab olema võimalik edastada tõlkemälude omanikele.

Peab olema võimalik märkida tõlketellimust lõpetatuks. Lõpetamise korral:

 • määrab süsteem tellimuse staatuseks "Lõpetatud",
 • tellijale saadab süsteem teavituse, et tellimus on lõpetatud.


1.1.6. Seotud ärimõisted

MOISTE-001 MOISTE-008 MOISTE-003

MOISTE-010 MOISTE-012

1.1.7. Seotud optimeerimisettepanekud

TO-BE.ETTEPANEK-004 TO-BE.ETTEPANEK-001
 • No labels