Blog from April, 2018

PiletSelgitus
Kasutaja ei saa muuseumideülese kasutaja poolt enda muuseumiga seotud üleslaaditud faile arhiveerida
Nüüd saavad kasutajad teha masstoiminguid muuseumideülese kasutaja poolt nende muuseumi museaalidega seotud failidega.

Avalehel kuvatavate piltide valimi loogika muutmine

Parandatud avaliku portaali esilehel kuvatavate piltide loogikat. Iga tunni järel uuendatakse 80 pildilist valimit (ülemises galeriis) viimati uuendatud/muudetud museaalidest, millest omakorda kuvatakse 4 suvalist suurelt igal lehe värskendusel.

Digihoidlasse ei saa arhiveerida RAW faile

Nüüd saab digihoidlasse arhiveerida .RAW faile. Kui metaandmetest ei õnnestu resolutsiooni välja lugeda, siis on võimalik fail siiski arhiveerida.
Digihoidlasse ei saa arhiveerida DNG faile

Nüüd saab digihoidlasse arhiveerida .DNG faile. Kui metaandmetest ei õnnestu resolutsiooni välja lugeda, siis on võimalik fail siiski arhiveerida.