MuISi numbrid 2021. aastal


  • MuISi oli aasta lõpu seisuga sisestatud 3 971 422 museaali, nendest avalikustatud 3 956 130 museaali (99,6%).
  • s.h digikujutis lisatud 1 904 223 museaalile, nendest avalikke museaale 1 881 017 (98.8%)
  • s.h esimeses etapis kirjeldatuks märgitud 1 927 753 museaali, nendest avalikke museaale 1 924 132 (99,8%)


Avaliku portaali kasutamine:

MuISi erinevaid avalikke lehti vaadati 4 321 999 korda, sessioonide arv oli 299 662, kasutajate arv 98 234.

Digikujutisi laeti alla 161 188 korral ja vaadati kokku 27 480 309 korral*.

Avaliku portaali kaudu saadeti muuseumidele tagasisidet 2091 korral.

Aasta kõige vaadatum museaal oli Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluv museaal “Skulptuurigrupp Anitškovi sillalt", mida vaadati 664 korda.


*eelmisel aastal kustutati vanu aegunud logisid ja tehti parandusi aruannetes, mida logide põhjal kuvatakse. Seetõttu on ka digikujutiste vaatamise number väiksem kui eelnevatel aastatel.


Väljavõte www.muis.ee kohta Google Analytics´ist:

  • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.