Hindamiskomisjoni protokolli vaate andmete põhjal genereeritakse pdf vormis dokument- hindamiskomisjoni protokoll.


Hindamiskomisjoni protokolli genereerimisel arvestatakse järgmiste reeglitega:

ID

Nõude kirjeldus

HK001

Muuseumi kohta käivad andmed määratakse dokumendi koostaja aktiivse rolli järgi (ametlik nimi ja e-post)

HK002

Dokument vormistatakse fondis Arial, kirjasuurus 10, reavahe ühekordne. Suurtähtede, boldi jms kasutamise vajadus on toodud näidisel (Hindamiskomisjoni protokolli vorm)

HK003

Dokumendile kanduvad andmed hindamiskomisjoni protokolli vaatelt, kust dokumenti koostama hakatakse

HK004

Kui alusvaatel teatud välja info puudub ei kuvata ka dokumendis vastavat teksti (N: kui kommentaari ei ole lisatud, siis ei kuvata dokumendil rida Kommentaar:.)

HK005

Kui alusvaatel puuduvad teatud andmed kõigi objektide kohta, siis protokolli tabelis vastavat veergu ei kuvata (N: kui pole sisestatud ühtegi autorit, siis autori veergu ei kuvata).

HK006

Dokumendil oleva tabeli ridade arv sõltub hindamiskomisjoni protokolli lehel olevast objektide arvust – iga objekti kohta tekib eraldi rida.

HK007

Tabeli veergu Üldinfo, seisund ja kahjustused kandub info kolmest erinevast hindamiskomisjoni protokolli lehe väljast. Kandumiste vahel on reavahetus.

HK008

Dokumendi vormi näidis ja andmestik:  Document

HK009Vormil kuvatakse alusdokumendi andmestik (alusdokumendi liik, number, koondhinnang, objektitabel, kokku, ning eelregistreerimise korral tulmelegend, üleandja, maksumus) korduvalt, vastavalt sellele, kui mitu alusdokumenti on ühte hindamiskomisjoni kaasatud.
HK009AHoiule võetud asjad ja abikogu asjad kuvatakse vastavalt liigile eelregistreerimiste põhisest jaotusest eraldi (objektitabelid hoiule võetud asjade kohta üleandja kaupa ja üks tabel abikogu asjade jaoks)
HK010Objekti tabel peab sisaldama kõiki veerge, kuid neid võib kuvada mitmel real, et A4 formaadile mahutuksid.
  • No labels