Eelregistreerimine on esimene etapp suuremast vastuvõtuprotsessist, mis koosneb eelregistreerimisest, otsustamisest (hindamiskomisjon) ja vastuvõtust/tagastamisest. Vastuvõtu protsess on kujutatud joonisel 1.

Joonis 1. Vastuvõtu protsess (üldistatud vaade).

Vastuvõtu protsessis saab objekte muuseumisse või hoiule võtta. Hoiule võtmine eesmärgiga hoiustamine toimub sama protsessi käigus, kui muuseumisse võtmine.

Käesolevas kasutusloos kirjeldatakse eelregistreerimine ja hoiule võtmine (liigiga mis erineb hoiustamisest) ning sellega seotud dokumendid - üleandmisakt ja hoiule võtu akt (joonisel 1 eristatud halli piirjoonega). Protsessi ülejäänud osad kirjeldatakse eraldi kasutuslugudes.

  • No labels