Hindamiskomisjon on teine etapp suuremast vastuvõtuprotsessist, mis koosneb eelregistreerimisest, otsustamisest (hindamiskomisjon) ja vastuvõtust/tagastamisest. Vastuvõtu protsess on kujutatud joonisel 1.

Joonis 1. Vastuvõtu protsess (üldistatud vaade).

Vastuvõtu protsessis saab objekte muuseumisse või hoiule võtta. Hoiule võtmine eesmärgiga hoiustamine toimub sama protsessi käigus, kui muuseumisse võtmine. Hindamiskomisjon ja edasised protsessi etapid toimuvad vaid sel juhul, kui eelregistreerimine oli liigiga muuseumile või hoiule võtmine: hoiustamine.

Käesolevas kasutusloos kirjeldatakse hindamiskomisjoni tööd ja sellega seonduvat dokumenti - hindamiskomisjoni protokoll (joonisel 1 eristatud halli piirjoonega). Protsessi ülejäänud osad kirjeldatakse eraldi kasutuslugudes.

  • No labels