Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seisundi hindamise funktsionaalsuse arendus on planeeritud MuISi arenduste II etappi. Arenduste I etapis valmib UX prototüüp.

  • No labels