Muuseumi vaade peab võimaldama kasutajal: (arenduste 1. etapis)

 • Tutvuda muuseumi üldinfoga;
 • Saada ülevaade muuseumi (ala)kogudest ning nende objektidest;
 • Näha viimati lisatud objekte vm kriteeriumidele vastavaid objekte;
 • Teostada muuseumi objektide otsingut;
 • Saata muuseumile üldist täpsustamata teemaga tagasisidet.


Tegevused muuseumite ja muuseumikogude vahevaates:

 1. Kasutaja saab muuseumide kaardilt muuseumi valides liikuda valitud muuseumi vaatesse.
 2. Kasutaja saab klikkides "Muuseume avastama" liikuda muuseumi nimekirja vaatesse.(juhul kui näiteks kaardilt ei oska muuseumit otsida)
 3. Kasutaja saab klikkides "Kogusid avastama" liikuda muuseumikogude vaatesse.
 4. Kasutaja saab vaadata kadunud museaalide nimekirja vaatama.


Joonis 1. Pealehelt muuseumite ja muuseumikogude vaatesse liikumise vahevaade.

Tegevused muuseumi vaates:

 1. Kasutaja saab tutvuda muuseumi lühitutvustusega ja vaadata muuseumi kontaktandmeid.
 2. Kasutaja saab liikuda vaatama muuseumi kodulehte klikkides selle lingil.
 3. Kasutaja saab liikuda otsingusse, et otsida muuseumi objektide seast. Sellisel juhul on muuseum eelvalitud.
 4. Kasutaja saab anda muuseumile üldist tagasisidet ehk saata muuseumile teate.
 5. Kasutaja saab vaadata muuseumi lehel pildikaruselli. Pildikaruselli pildile klikkides suunatakse kasutaja valitud objekti detailvaatesse. (pildikaruselli saab administreerimisliideses seadistada näitama pilte viimati uuendatud/enim vaadatud/juhuslikult valitud+märksõna)
 6. Kasutaja saab tutvuda muuseumi kogudega.
 7. Kasutaja saab kogu nimel klikates avada kogu vaate.


Joonis 2. Muuseumi vaade 1. etapp.


Joonis 3. Illustratiivne muuseumi vaade

Tegevused kogude vaates:

 1. Kasutaja saab valida muuseumi ja sealt kaudu vaadata muuseumi kogude nimekirja. Kogu nimel klikkides saab kasutaja avada kogu vaate.
 2. Kasutaja näeb lühiinfot valitud muuseumi kohta.
 3. Kasutaja näeb iga alakogu kohta protsenti, mis näitab kui palju objekte kõigist antud kogusse kuuluvatest objektidest on infosüsteemi kantud.
 4. Kasutaja näeb mitu museaali valitud kogus on.
 5. Kasutaja saab liikuda edasi kogust valitud objekti detailvaatesse.
 6. Kasutaja saab liikuda objekti detailvaatest tagasi kogude vaatesse.
 7. Kasutaja saab liikuda kogu vaatest ka muuseumi vaatesse ja tagasi.


Joonis 4. Illustratiivne muuseumikogude vaade

 • No labels