Objekti detailvaade peab kasutajal võimaldama: (AV052)

 • Vaadata objekti avalikke detailandmeid;
 • Avada ja laadida alla objektiga seotud faile;
 • Anda tagasisidet objekti kohta ehk teha ettepanek objekti andmete parandamiseks või täiendamiseks;
 • Anda tagasisidet objekti kohta avaliku kommentaarina;


Museaali avalikud andmed

NrVälja nimiTäpsustus
Üldandmed
1Number
2Nimetus
3OlemusOlemus on klikitav link, mis viib teiste sama olemustega asjade galeriisse.
4Osade arv
5Muuseum
6Alakogu
7Seisund
8AutorAutor on klikitav link, mis viib taiste sama auroriga asjade galeriisse. Samuti saab vaadata autori osalejakaardi täpsemaid andmeid.
Füüsiline kirjeldus
9Materjal
10Tehnika
11Mõõdud
12Formaadid
13Värvus
14Ainese keel
15Sümboolika kirjeldus
16Sümboolika asukoht objektil
Sündmused
17

Valmistamise/tekkimise sündmus (terve blokk)

 • sündmuse liik
 • toimumisaeg,
 • toimumiskoht
 • piirkond
 • viide kaardile("Ava asukoht kaardil")
 • osaleja (kui avalik)
 • osaleja liik (kui osaleja on avalik)
 • leiu kontekst
Osalejate puhul kuvada osaleja andmelehe andmeid (mis on avalikud) Osalejate lisamise vormi andmeväljad
18

Teemasõnastiku sündmus (terve blokk)

 • sündmuse liik
 • toimumisaeg,
 • toimumiskoht
 • piirkond
 • viide kaardile("Ava asukoht kaardil")
 • osaleja (kui avalik)
 • osaleja liik (kui osaleja on avalik)
Osalejate puhul kuvada osaleja andmelehe andmeid (mis on avalikud) Osalejate lisamise vormi andmeväljad
19Administratiivne sündmus (terve blokk)
 • toimumisaeg,
 • toimumiskoht
 • piirkond
 • viide kaardile("Ava asukoht kaardil")
 • osaleja (kui avalik)
 • osaleja liik (kui osaleja on avalik)
Osalejate puhul kuvada osaleja andmelehe andmeid (mis on avalikud) Osalejate lisamise vormi andmeväljad
19.1

Administratiivne toiming liigiga näitus

 • näituse nimi
 • toimumisaeg

20Haridusprogramm (terve blokk)(tuleb 2. etapis)
21Korrastus- ja konserveerimistöö2. etapp
22Digiteerimistöö2. etapp
Lisainfo
23

Teised nimetused liigiga


24

Teised numbrid liigiga


25Hinnang kultuuriväärtuse kohta 
26Viited välistele allikatele
Seotud objektid
27Seosed teiste objektidega
Failid
28

Failid (vastavalt sellele, kas digihoidlas avalikuks märgitud

 • failinimi,
 • kommentaar,
 • suurus,
 • tüüp(pildi-, video-, helifail),
 • kasutusõigus või -piirang


Museaali detailvaates teostatavad tegevused:

 1. Kasutaja saab vaadata kõiki objekti avalikke detailandmeid.
 2. Kasutaja saab vaadata ja alla laadida kõiki objekti juures olevaid avalikke faile.
 3. Kasutaja saab jätta objekti kohta avaliku kommentaari.
 4. Kasutaja saab saata objekti kohta muuseumile tagasiside.
 5. Kasutaja saab liikuda muuseumi lehele mille museaal detailvaates avatud on klikkides selle muuseumi nimele.
 6. Kasutaja saab liikuda kogu lehele mille museaal detailvaates avatud on klikkides selle nimele.
 7. Kui kasutaja on sisenenud museaali vaatesse otsingu kaudu saab ta peramale ja vasakule nooltega sirvida kõigi otsingutulemuste detailbvaateid.
 8. Kui kasutaja avab detailvaates kogu objekti andmestiku klikkides lingil "Vaata lisaandmeid" siis jäävad lisaandmed avatuks kõikides objekti detailvaadetes terve sessioni jooksul.


Joonis 1. Esimese etapi detailvaate komponendid.


Joonis 2. Illustreeriv pilt objekti detailvaatest. • No labels