MuIS 2.0 I etapi arendustööde projektiplaan (detsember 2019 seisuga)


TegevusNädaladAeg
1ARENDUSTSÜKKEL 11-10

6.jaanuar - 15.märts 2020

1.1Esialgne detailanalüüs ja UX prototüüp põhiprotsessidele:
1.1.1Museaalide vastuvõtt
1.1.2Objektide hoiule võtmine
1.2Täpsustatud ja kooskõlastatud dokumenteerimise plaan
2ARENDUSTSÜKKEL 211-1816.märts - 10.mai 2020
2.1Esialgne detailanalüüs ja UX prototüüp põhiprotsessidele:
2.1.1Museaalide kirjeldamine
2.1.2Museaalide liikumised ehk muuseumisisene ja muuseumiväline kasutamine
2.1.3Museaalide välja arvamine
2.1.4Avaliku keskkonna funktsionaalsused
2.1.2Arhitektuuri esialgne kavand
2.1.3Kasutatavuse mõõdikute esialgne komplekt
3ARENDUSTSÜKKEL 319-2610.mai - 5.juuli 2020
3.1Lõplik detailanalüüs ja UX prototüüp põhiprotsessidele:
3.1.1Museaalide vastuvõtt
3.1.2Objektide hoiule võtmine
3.1.3Museaalide kirjeldamine
3.1.4Museaalide liikumised ehk muuseumisisene ja muuseumiväline kasutamine
3.1.5Museaalide välja arvamine
3.1.6Inventuurid
3.1.7Aruandlus
3.1.8Avaliku keskkonna funktsionaalsused
3.2UX prototüüp põhiprotsessidele:
3.2.1Näitused
3.2.2Haridusprogrammid
3.2.3Korrastus, konserveerimis- ja digiteerimistööd
3.2.4Digikoopia tellimine
3.3Kasutatavuse mõõdikute lõppversioon
4ARENDUSTSÜKKEL 427-486.juuli - 13.detsember 2020
4.1Kahe tarkvaramooduli baasfunktsionaalsus, testimine ja esitlemine:
4.1.1Museaalide kirjeldamine baasfunktsionaalsus (Vajaduselt täiendatakse 5. tsüklis)
4.1.2Objektide hoiule võtmine baasfunktsionaalsus (Vajaduselt täiendatakse 5. tsüklis)
5ARENDUSTSÜKKEL 549-8214.detsember 2020- 31.juuli 2021
5.1Tarkvara analüüsietapis kokkulepitud ulatuses:
5.1.1Museaalide vastuvõtt
5.1.2Objektide hoiule võtmine
5.1.3Museaalide kirjeldamine
5.1.4Museaalide liikumised ehk muuseumisisene ja muuseumiväline kasutamine
5.1.5Museaalide välja arvamine
5.1.6Inventuurid
5.1.7Aruandlus: osaliselt
5.1.8Avaliku keskkonna funktsionaalsused: avaleht, objektide kuva ja otsing
5.2Dokumentatsioon vastavalt lepingule