Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

*eelmisel aastal kustutati vanu aegunud logisid ja tehti parandusi aruannetes, mida logide põhjal kuvatakse. Seetõttu on ka digikujutiste vaatamise number väiksem kui eelnevatel aastatel.


Väljavõte www.muis.ee kohta Google Analytics´ist:

View file
nameMuIS_numbrites_2021.pdf
height250