Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tere tulemast muuseumide infosüsteemi lehele!

Siit leiad ülevaate muuseumide infosüsteemi hooldustöödest ja väikearendustest (vt blogi) ning muud praktilist infot, mis eelkõige suunatud MuISi kasutajatele.


Recently Updated
max5

Uue muuseumide infosüsteemi arendustööde seisuga saab tutvuda siin:

MUIS2

MuISi ja muuseumikogudega seotud juhendid asuvad:

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/muuseumide-infosusteem-muis

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/kultuuriparand-eestis/muuseumid-eestis/muuseumikogud