Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Protsessis on kirjeldatud kirjalike ja suuliste tõlketellimuste tõlkimine, transkribeerimine, tellimuse aktsepteerimine tõlkija poolt ning sellest tellija teavitamine. Seejärel peab tõlkija otsustama, kas tõlkimine toimub keskses või välises süsteemis. Kui tõlkimine toimub välises süsteemis, siis tuleb tõlgitavad failid eksportida. Suuliste tõlketellimuste puhul toimub tellimuse aktsepteerimine ning tõlkimine vastavalt tellitud teenusele (kaugühenduse abil või füüsiliselt kohal olles).

Tõlketeenuste tõlkimisel Tõlketellimuste tõlkimiseks on võimalik olemas järgmised variandid:

  1. Kirjaliku tellimuse tõlkimine keskses süsteemis
  2. Kirjaliku tellimuse tõlkimine välises süsteemis
  3. Suulise tõlketeenuse osutamine
  4. Transkribeerimine
  5. Transkribeeritud faili tõlkimine (kirjaliku tellimuse tõlkimine)

...