Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Protsess

 1. Kasutaja saab vaadata nii erinevas olekus näituseid.
  1. Olekud:
   1. Koostamisel
   2. Eksponeerimisel
   3. Lõppenud
   4. Arhiveeritud
 2. Kasutaja saab lisada uut haridusprogrammi. Nupp "Lisa näitus" avab näituse passi, mille kasutaja saab ära täita. 
 3. Kasutaja saab vaadata näituse detailandmeid.
 4. Kasutaja saab otsingu abil nimekirja täpsustada
  1. parameetrid:
   1. näituse nimetus
   2. toimumise alguse ja lõpu kuupäev
   3. toimumiskoht
   4. eksponaadid (objekti numbri, objekti nimetuse, omaniku, autori)
   5. eksponaadi liik
   6. osalejad (rolli ja nime, kontaktisikute)
   7. märksõnad
 5. Kasutaja saab nimekirja sorteerida tabeli päiste (näituse number (genereeritakse koheselt uue näituse loomisel), nimi, olek, liik (rändnäitus, ajutine näitus, püsinäitus), toimumise alguse ja lõpu kuupäevad, toimumiskoht) alusel.
 6. Kasutaja saab olemasoleva näituse andmeid võtta aluseks uue näituse lisamisel. Uuele näitusele kantakse automaatselt üle mh näituse nimi, täiendavad kommentaarid, avalikus keskkonnas kuvatav infotekst, eksponaatide loetelu, osalejate loetelu, lingid seotud ja varasemalt üles laetud failidele.


Joonis 1. Näituste nimekirja vaade

Image Modified


Protsess - näituse lisamine

 1. Kasutaja klikib nupul "Lisa näitus"


Tabel 1. Näituse lisamise andmeväljade tabel

NrVälja nimiTäpsustusVälja tüüpAvalikkusKohustuslikkus
Üldandmed
1Näituse number2Näituse nimi3Näituse liikadministreerimisliideses seadistatav


4Toimumisaegalguse ja lõpu kuupäevad


5Toimumiskoht 5.1Toimumiskoha vabatekstiline täpsustus6Lühikirjeldus7Märksõnad8Viited seotud haridusprogrammidele9Avalikus keskkonnas kuvamise perioodalguse ja lõpu kuupäevad


Näituse meeskond
1Administratiivse osaleja otsing2Võimalus lisada administratiivne osaleja3Füüsilise isiku ees- ja perenimi4Juriidilise isiku (muuseumi/välise asutuse) nimi5Välise asutuse registrikood6Rolladministreerimisliideses seadistav


7E-mail8Telefon9Aadress10Avalik/mitteavalikNäituse detailandmed
1Näituse tutvustus2Näituse kujunduse lähtekohad ning põhiideed3Näituse lisadokumentide loetelu4Näituse sündmuste ajakava5Näituse meediakajastuse andmed6Näituse trükiste andmed7Olulisemad fotod8Külastajate tagasiside kokkuvõteEksponaadid
1Objektide lisamise võimalus "Lisa objekt" nuppobjekte peab saama lisada korraga mitu


2Objekti kohta kuvatavad/lisatavad andmed:2.1Esinduspilt2.2Objekti number2.3Objekti nimetus2.4Olemus2.5Autor2.6Muuseum/omanik2.7Avalik/mitteavalik2.8Seisund2.9Kahjustused2.10Eksponeerimise tingimused2.11Käsitsemise tingimused2.12Säilitamise tingimused2.13Asukoha täpsustus2.14MärkusAdministratiivsed toimingud(Objektide lõikes/Dokumentide lõikes)
1Toimingu liik
süsteem täidab--
2Viide toimingule
süsteem täidab--