Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Protsess

 1. Kasutaja saab vaadata nii erinevas olekus näituseid.
  1. Olekud:
   1. Koostamisel
   2. Eksponeerimisel
   3. Lõppenud
   4. Arhiveeritud
 2. Kasutaja saab lisada uut haridusprogrammi. Nupp "Lisa näitus" avab näituse passi, mille kasutaja saab ära täita. 
 3. Kasutaja saab vaadata näituse detailandmeid.
 4. Kasutaja saab otsingu abil nimekirja täpsustada
  1. parameetrid:
   1. näituse nimetus
   2. toimumise alguse ja lõpu kuupäev
   3. toimumiskoht
   4. eksponaadid (objekti numbri, objekti nimetuse, omaniku, autori)
   5. eksponaadi liik
   6. osalejad (rolli ja nime, kontaktisikute)
   7. märksõnad
 5. Kasutaja saab nimekirja sorteerida tabeli päiste (näituse number (genereeritakse koheselt uue näituse loomisel), nimi, olek, liik (rändnäitus, ajutine näitus, püsinäitus), toimumise alguse ja lõpu kuupäevad, toimumiskoht) alusel.
 6. Kasutaja saab olemasoleva näituse andmeid võtta aluseks uue näituse lisamisel. Uuele näitusele kantakse automaatselt üle mh näituse nimi, täiendavad kommentaarid, avalikus keskkonnas kuvatav infotekst, eksponaatide loetelu, osalejate loetelu, lingid seotud ja varasemalt üles laetud failidele.


Joonis 1. Näituste nimekirja vaade

...

 1. Kasutaja klikib nupul "Lisa näitus"
 2. Kasutaja täidab haridusprogrammi üldandmed. 
 3. Kasutaja lisab näituse meeskonna. 
 4. Kasutaja lisab "Näituse detailandmed" alajaotustesse vajaduse korral täiendavaid tekste, dokumente ja faile.
  1. Näituse tutvustus (kontseptsioon, eesmärk, sihtgrupp);
  2. Näituse kujunduse lähtekohad ning põhiideed;
  3. Näituse lisadokumentide loetelu
  4. Näituse sündmuste ajakava;
  5. Näituse meediakajastuse andmed;
  6. Näituse trükiste andmed;
  7. Olulisemad fotod;
  8. Külastajate tagasiside kokkuvõte
 5. Kasutaja klikib nupul "Salvesta".
 6. Uus näitus on lisatud.


Tabel 1. Näituse lisamise andmeväljade tabel

NrVälja nimiTäpsustusVälja tüüpAvalikkusKohustuslikkus
Üldandmed
1Näituse number
süsteem täidab-+
2Näituse nimi
tekstiväli++
3Näituse liikadministreerimisliideses seadistatavklassifikaator++
4Toimumisaegalguse ja lõpu kuupäevadkalendri vahemik++
5Toimumiskoht võimalik lisada mitu

asukohtade puu?

tekstiväli?(kui toimub väljaspool muuseumit)

++
5.1Toimumiskoha vabatekstiline täpsustus
tekstiväli+-
6Lühikirjeldusvanas infosüsteemis osadel muuseumidel selle asemel kasutusel väli "kommentaarid"tekstiväli+-
7Märksõnad
tekstiväli+-
8Viited seotud haridusprogrammidele

+-
9Avalikus keskkonnas kuvamise periood

alguse ja lõpu kuupäevad

Kui alguse kuupäev on sisestatud ning lõpu kuupäev on märkimata, siis tähendab, et näituse andmeid kuvatakse tähtajatult.

kalendri vahemik--
Näituse meeskond
1Administratiivse osaleja otsing

osaleja otsingumoodul :

Kasutajate ja osalejate otsing

--
2
Võimalus lisada administratiivne osaleja3
Nupp "Lisa osaleja"võimalus sisestada uus osalejanupp--
2.1Füüsilise isiku ees- ja perenimi
4

tekstiväli+-
2.2Juriidilise isiku (muuseumi/välise asutuse) nimi
5

tekstiväli+-
2.3Välise asutuse registrikood
6

tekstiväli--
2.4Roll

administreerimisliideses seadistav

7

võimalik lisada ka olemasolevale osalejale näitusega seoses uus roll

klassifikaator--
2.5E-mail
8

tekstiväli--
2.6Telefon
9

tekstiväli--
2.7Aadress
10

tekstiväli--
2.8Osaleja on Avalik/mitteavalik
checkbox-+
Näituse detailandmed
1Näituse tutvustus

See on mõeldud võimalikult suure tähemärkide arvuga teksti sisestamiseks.

Kui andmeväli on liiga väike, siis saab teksti sisestada mugavamalt selleks eraldi vastava vormi avades (nt „Ava vorm pikema teksti sisestamiseks“). Süsteem peab võimaldama tekstis kasutada üldtuntud tekstikujunduse elemente nagu näiteks rasvane, kaldus, alla joonitud tekst, läbivad suurtähed, nummerdus jne.

suur tekstiväli + tekstitöötlus tööriistad+-
2Näituse kujunduse lähtekohad ning põhiideed

See on mõeldud võimalikult suure tähemärkide arvuga teksti sisestamiseks.

Kui andmeväli on liiga väike, siis saab teksti sisestada mugavamalt selleks eraldi vastava vormi avades (nt „Ava vorm pikema teksti sisestamiseks“). Süsteem peab võimaldama tekstis kasutada üldtuntud tekstikujunduse elemente nagu näiteks rasvane, kaldus, alla joonitud tekst, läbivad suurtähed, nummerdus jne.

suur tekstiväli + tekstitöötlus tööriistad+-
3

Näituse lisadokumentide loetelu

Alamsektsioonis tuleb iga lisa kohta kuvada vähemalt järgmised andmed:

3.1Dokumendi liik 

loetelu administreerimisliideses seadistatav, kuid kasutaja peab saama ka töölehel ise uut lisa liiki konkreetse näituse tarbeks lisada

Vaikimisi kuvatakse nõudes NA018 välja toodud liigid.

klassifikaator--
3.2Dokumendi asukohtnt „töötajakeskkonnas näituse juures“; „asutuse arhiivis“ jms – loetelu administreerimisliideses seadistatav, kuid peab saama ka töölehel ise uut dokumendi asukohta konkreetse näituse tarbeks lisada; peab olema võimalik teha rohkem kui ühte valikut)klassifikaator(mitmikvalik) ja tekstiväli?--
3.3Dokumendi üleslaadimise koht
Üleslaadimise koht

3.4Dokumendi asukoha täpsustusnt konkreetne URL/süsteemne viidetekstiväli--
3.5Märkus
tekstiväli--
4Näituse sündmuste ajakavaVõimalik sisestada mitu?


4.1Nimetus
tekstiväli+-
4.2Ürituse liiknt seminar, konverents vms; loetelu administreerimisliideses seadistatav, kuid kasutaja peab saama ka töölehel ise uut ürituse liiki konkreetse näituse tarbeks lisadaklassifikaator ja tekstiväli?+-
4.3Kuupäev(ad)
kalendri vahemik+-
4.4Koht
tekstiväli+-
4.5Esinejad
tekstiväli+-
4.6Märkus
tekstiväli+-
5Näituse meediakajastuse andmedVõimalik sisestada mitu?


5.1Nimetus
tekstiväli+-
5.2Kuupäev(ad)
kalendri valik+-
5.3Saade/väljaanne (sh elektrooniline)
tekstiväli+-
5.4Saatejuht/autor
tekstiväli+-
5.5Kanal (raadio/TV)
tekstiväli+-
5.6Viide (nt URL veebilehele)
tekstiväli+-
6Näituse trükiste andmed6.1Nimetus
tekstiväli+-
6.2Trükise liiknt voldik, kataloog; loetelu administreerimisliideses seadistatavklassifikaator+-
6.3Koostaja
tekstiväli+-
6.4Tekstide autor
tekstiväli+-
6.5Kujundaja
tekstiväli+-
6.6Fotograaf
tekstiväli+-
6.7Trükikoda
tekstiväli+-
6.8Tiraaž
numbriväli+-
6.9Viide
tekstiväli+-
6.10Märkus
tekstiväli+-
7Olulisemad fotodPilte saab laadida ükshaaval või massiliselt. Pildi lisamisel peab see salvestuma digihoidlasse. 


7.1Pildi üleslaadimide koht
piltide üleslaadimise moodul

7.2Pildi pealkiri
tekstiväli+-
7.3Pildi autor
tekstiväli+-
7.4Kasutusõigused
klassifikaator+-
8Külastajate tagasiside kokkuvõte

See on mõeldud võimalikult suure tähemärkide arvuga teksti sisestamiseks.

Kui andmeväli on liiga väike, siis saab teksti sisestada mugavamalt selleks eraldi vastava vormi avades (nt „Ava vorm pikema teksti sisestamiseks“). Süsteem peab võimaldama tekstis kasutada üldtuntud tekstikujunduse elemente nagu näiteks rasvane, kaldus, alla joonitud tekst, läbivad suurtähed, nummerdus jne.

suur tekstiväli + tekstitöötlus tööriistad+-
Eksponaadid
1Objektide lisamise võimalus "Lisa objekt" nuppobjekte peab saama lisada korraga mitu


2Objekti kohta kuvatavad/lisatavad andmed:2.1Esinduspilt
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.2Objekti number
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.3Objekti nimetus
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.4Olemus
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.5Autor
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.6Muuseum/omanik
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.7Avalik/mitteavalik
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt-+
2.8Seisund
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.9Kahjustused
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.10Eksponeerimise tingimused
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.11Käsitsemise tingimused
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.12Säilitamise tingimused
Süsteem täidab objekti detailandmetele vastavalt--
2.13Asukoha täpsustus
tekstiväli--
2.14Märkus
tekstiväli--
Administratiivsed toimingud(Objektide lõikes/Dokumentide lõikes)
1Toimingu liik
süsteem täidab--
2Viide toimingule
süsteem täidab--