Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tegu on vahevaatega, mis kuvatakse siis, kui hindamisse suundutakse eelregistreerimise töölehelt või üleandmise töölehelt (vastuvõtjapoolselt).

Kuvatakse alustoimingu töölehel olevad objektid, mis ei ole veel hindamise töölehega seotud.

Nr

Välja nimi

Tüüp

Kohustuslikkus

Täitmine

Täitmisreeglid

Muudetavus

1Vali objektid hindamiseksVahepealkiri

Kuvatakse objektid eelregistreerimiselt, mis pole hindamise töölehega seotud
2TabelikomponentStandardne andmetabel

Vaikimisi on kõik objektid valitud
3

Esinduspilt


-

Automaatne

Objekt esinduspilt

-

4

Objekti nimetus

Link

+

Automaatne

Objekti kirjeldamise vaatesse

-

5Objekti IDTekst+AutomaatneObjekti ID, ei kuvata kui objekt teisest muuseumist välja arvatud objektide korral (vahevaade avatakse üleandmiselt)-
6

Eeldatav number / hoiule võetud asja number / endine number

Objekti number

-

Automaatne

Eeldatav number või hoiule võetud asja number või endine number (teisest muuseumist välja arvatud objekti korral)


-

7

Autor

Tekst

-

Automaatne

Objekt: autor

-

8OlemusTekst-AutomaatneObjekt: olemus
9Loo hindamisprotokollNupp
Aktiivne, kui vähemalt üks objekt on valitud Suunab märgistatud objektid vaatele Vaade - Hindamiskomisjon
10TagasiNupp

Vaatest väljumine. Kuvatakse vaade, millelt vahevaade avati.