Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • võib välja tuua ka erinevad alternatiivid, märkides ära ideaalvajaduse;
  • peab välja tooma muudatuste tähtsusjärjekorra koos põhjendustega.

Halb näide:

KIS2X-s infosüsteemis telliti vastusnõude ja edasikaebuste tähtaegade kohustuslik märkimine. Tellimus oli otseselt seotud dokumendi ehk toimingu kinnitamisega ning esitatud kujul "Toimingut ei tohi saada enne kinnitada, kui tähtaeg on märgitud". Kui arendus oli tehtud, avastati, et kasutajate tööprotsess käib mõnedes olukordades teistmoodi ning sageli kinnitatakse toiming enne tähtaegade märkimist. Kui tellija oleks teinud AS-IS TO-BE skeemi ning uurinud alternatiivkäitumiste olemasolu kohta, oleks välja tulnud, et osade kasutajate tegevus toimub enne tähtaegade märkimist, kuid peale dokumendi esmast kinnitamist.

...