Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kasutuslood on jagatud tööprotsessi/mooduli põhiselt. Uusi kasutuslugusid Siit leiad muuseumide infosüsteemi arendustööde käigus tekkivad materjalid teemade (moodulite) kaupa.

Uusi teemasid ja materjale lisatakse vastavalt sellele, kuidas arenduste ettevalmistusega edasi liigutakse (vt Projektiplaan). Samuti täiendame ja muudame aeg-ajalt juba lisatud kasutuslugusid materjale vastavalt arutelule ja saadud tagasisidele.


Kui märkad midagi, mis tekitab küsimusi või mõtteid, siis saad oled oodatud sellest teada anda, lisades andma:

1) Lisades kommentaari otse vastavalt leheküljele (NB! Kuna tegemist on anonüümse kommenteerimisega, siis lisa palun kommentaari oma nimi, nt Kadri: ...). Kõik lisatud kommentaarid jäävad avalikult nähtavaks. Teise võimalusena võid ;

2) Kirjutades oma mõtted kirja panna üles ja saata saates need kadri.nigulas(at)muinsuskaitseamet.ee.