Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit leiad muuseumide infosüsteemi arendustööde käigus tekkivad materjalid teemade (moodulite) kaupa.

Uusi teemasid ja materjale lisatakse vastavalt sellele, kuidas arenduste ettevalmistusega edasi liigutakse (vt Projektiplaan). Samuti täiendame ja muudame aeg-ajalt juba lisatud materjale vastavalt arutelule ja saadud tagasisidele.


Kui märkad midagi, mis tekitab küsimusi või mõtteid, siis oled oodatud sellest teada andma:

1) Lisades kommentaari otse vastavalt leheküljele (NB! Kuna tegemist on anonüümse kommenteerimisega, siis lisa palun kommentaari oma nimi, nt Kadri: ...). Kõik lisatud kommentaarid jäävad avalikult nähtavaks;

2) Kirjutades oma mõtted üles ja saates need kadri.nigulas(at)muinsuskaitseamet.ee.