Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Esemete vastuvõttu muuseumikogusse ja hoiule võtmist vaadatakse analüüsis koos, kuna need on võimalik lahendada ühe protsessi erinevate harudena.


Image Modified