Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kasutuslood on jagatud tööprotsessi/mooduli põhiselt. Uusi kasutuslugusid lisatakse vastavalt sellele, kuidas arenduste ettevalmistusega edasi liigutakse (vt Projektiplaan). Samuti täiendame ja muudame aeg-ajalt juba lisatud kasutuslugusid vastavalt arutelule ja saadud tagasisidele.

Kui märkad midagi, mis tekitab küsimusi või mõtteid, siis saad sellest teada anda, lisades kommentaari otse vastavalt leheküljele (NB! Kuna tegemist on anonüümse kommenteerimisega, siis lisa palun kommentaari oma nimi, nt Kadri: ...). Kõik lisatud kommentaarid jäävad avalikult nähtavaks. Teise võimalusena võid oma mõtted kirja panna ja saata kadri.nigulas(at)muinsuskaitseamet.ee.