Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tabelis 1. on toodud hindamiskomisjoni protokolli vaate andmeväljad ja nende täitmisreeglid.

Kõik vaated omavad ühist päist ja üldmenüüd, mis on kirjeldatud eraldi.

Objektid on koondatud eraldi objektitabelitesse, vastavalt tingimustele:

 • Alusdokumendi nr (Eelregistreerimise number, Üleandmise number) iga alusdokumendi objektid eraldi tabelites;
 • Hoiulevõetud asjad üleandja kaupa eraldi tabelites; (Ei kuvata tulmelegendi)
 • Abikogu asjad ühes tabelis. (Ei kuvata tulmelegendi, üleandjat)


Tabel 1. Hindamiskomisjoni protokolli vaate andmeväljad.

Nr

Välja nimi

Kohustuslikkus

Täitmine

Täitmisreeglid

Muudetavus

Objektipõhine

Sorteerimine, filtreerimine

1Toimingu päisDokumendi päis
2

Protokolli nr

+

Automaatne

Tekib salvestamisel – viimane nr + 1. Vorming: aasta:0000 (N: 2020:0001). Numeratsioon algab uuesti aasta algusega.

Sama loogika alusel jookseb numeratsioon erinevate dokumentidel eraldi, st võib olla 2 eriliigilist dokumenti sama numbriga.


-

-

-
3Staatus+AutomaatneDokumendi staatus---
4

Loomise kuupäev

+

Automaatne

Esimene salvestamine, jooksev kuupäev

-

-

-
5Kinnitamise kuupäev+Kui kinnitatudAutomaatneTöölehe kinnitamise kuupäev---
6

Koondhinnang kultuuriväärtuse kohta

+Kooskõlastamisele saatmiseks, kui objektide lõikes hinnangud määramata


Täidab muuseumitöötaja

Vabatekstiväli

Lisandub hindamisprotokolli kinnitamisel nende objektide kirjeldusse, millele hindamisprotokollis eraldi kultuuriväärtuse koondhinnangut ei lisatud.

+

-

-
7

ALUSDOKUMENT (LIIGI NIMETUS) / ABIKOGU ASJAD /HOIULEVÕETUD ASJAD

Alamvaate nimetus
Võib olla mitu. Kui lisatakse abikogu asju või hoiulevõetud asju, siis alusdokument puudub ja kuvatakse vastavalt pealkiri "Abikogu asjad" või "Hoiulevõetud asjad"

-
8

Eelregistreerimise number

-

Automaatne

Eelregistreerimise nr. Kuvatakse, kui objektid tulevad hindamisse eelregistreerimisest.

Link avab toimingu töölehe.

-

+ objekti andmestik, kuid eelregistreerimise põhine

-
9Üleandmise number-Automaatne

Üleandmise nr. Kuvatakse, kui objektid tulevad hindamisse teisest muuseumist väljaarvamise järel tehtud üleandmisega.

Link avab toimingu töölehe.
10

Üleandja

-

Automaatne

 • Ei kuvata abikogu asjade puhul.

Kuvatakse:

 • Üleandja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi. Avab administratiivse osaleja vormi Osalejate haldamine

Või

 • "üleandja puudub" (kui alusdokumendiks on eelregistreerimine).

-

+ objekti andmestik, kuid eelregistreerimise põhine

-
11

Tulmelegend

+Kui objektid tulevad hindamisse eelregistreerimisest.

Automaatne

Tulmelegend. Kuvatakse, kui objektid tulevad hindamisse eelregistreerimisest.

-

+ objekti andmestik, kuid eelregistreerimise põhine

-
12Eelregistreerimise kommentaar+ (kui lisati)AutomaatneEelregistreerimine: kommentaar---
13Objektitabel

Standardne andmetabel

Alusdokumendi põhiselt
14

Lisa objektVõimalus vormile objekte lisada kas hindamise ootel objektide seast või läbi otsingu nagu määratud Koondvaade - Hindamise ootel objektid Tabelis 1. Otsingu kaudu saab lisada objekte staatusega "hoiule võetud" või "abikogu asi".-
15Vali objekt

Märkeruut objekti valimiseks.

-
16Muuda objektide andmeid

Nupp kasutuslukku Andmete muutmine objektitabelist

-
17

Otsus, mille võimalikud valikvastused:

 • Võtta vastu muuseumikogusse;
 • Võtta vastu abikogusse;
 • Võtta hoiule;
 • Tagasi lükatud.

+Kooskõlastamisele saatmiseks

Täidab muuseumitöötaja

Valik klassifikaatorist.

Klassifikaatori valik sõltub eelregistreerimise eesmärgist ja objekti staatusest.

+

+

-
18

Hinnang kultuuriväärtuse kohta

-

Täidab muuseumitöötaja

Vabatekstiväli

Kui koondhinnang määramata, siis kohustuslik täita hinnang iga objekti kohta eraldi.

+

+

-
19

Esinduspilt

-

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muuta

Esinduspilt

+

+

-
20Objekti ID+Automaatne
-+Sorteerimine
21

Objekti nimetus

+

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muuta

Objekti nimetus. Link objekti kirjelduse vaatesse

+

+

Sorteerimine, filtreerimine
22Abikogu asja number +AutomaatneKuvatakse, kui tegemist on abikogu asjaga.-+Sorteerimine, filtreerimine
23Hoiulevõetud asja number+AutomaatneKuvatakse, kui tegemist on hoiulevõetud asjaga.-+Sorteerimine, filtreerimine
24Endine number+AutomaatneKuvatakse, kui objekt tuleb teisest muuseumist väljaarvamise kaudu (alusdokumendiks on üleandmine)-+
25

Autor

-

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muuta

Autor

+

+

Sorteerimine, filtreerimine
26

Objekti seisund

+

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muuta

Objekti seisund

+

+

Sorteerimine, filtreerimine
27

Objekti kahjustused

-

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muuta

Objekti kahjustused

+

+

-
28Kahjustuse tüüp/liik

-

+ (Kui seisund on Halb/Väga halb)

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muutaObjekt: kahjustuse tüüp/liik++

Sorteerimine,
filtreerimine

29

Objekti esmane üldinfo

-

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muuta

Esmane üldinfo

+

+

-
30

Asukoht

+

Automaatne

Asukoht

Kui objekt pole kohale toodud ja eelregistreerimises pole muuseumivälist asukohta märgitud, kuvatakse "Omaniku valduses"

-

+

Sorteerimine, filtreerimine
31Osade arv+AutomaatneObjekt: osade arv-
Sorteerimine
32

Ostuhind (EUR)

-

Täidab muuseumitöötaja

Numbriväli

Ei kuvata abikogu asja puhul ja hoiustamiseks hoiule võetava asja hindamisel

+

+

Sorteerimine
33Viita objektile

Kuvatakse kooskõlastuse etapis. Nupp - klikates ilmuvad konkreetse objekti andmed kommentaari.


34

Eemalda objektVõimalus vormilt objekte eemaldada-
35

Ostude koondhind

-

Automaatne/ Täidab muuseumitöötaja

Numbriväli

Kui ostuhind objektide lõikes sisestatud, siis vastava summa leiab süsteem automaatselt.

Ei kuvata abikogu asja puhul ja hoiustamiseks hoiule võetava asja hindamisel

+

-

-
36LISADOKUMENDIDAlamvaate nimetus
37

Lisa failVõimalus töölehele faile laadida Failid


-

-
38Failikomponent

Failide komponent


39KOMISJONI ANDMEDAlamvaate nimetus
Nupp. Avab hindamiskomisjoni muudetava nimekirja

-
40

Koosoleku toimumise aeg, ajavahemik

+Kooskõlastamisele saatmiseks

Täidab muuseumitöötaja

Kuupäev - kuupäev (kalendrikomponent)

võimalik märkida vaid üks, siis kuvab ühe kuupäeva, ilma "kuni"märgita

+

-

-
41

Koosoleku toimumise koht

+Kooskõlastamisele saatmiseks

Täidab muuseumitöötaja

Vabatekstiväli

+

-

-
42Kooskõlastamise tähtaeg+Kooskõlastamisele saatmiseksTäidab muuseumitöötajaKuupäev+--
43

Hindamiskomisjoni liikmete ees- ja perekonnanimi

+Kooskõlastamisele saatmiseks

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muuta

Administreerimisliideses määratud hindamiskomisjoni liikmete nimekiri Hindamiskomisjoni määramine

+ (läbi kasutaja otsingu)

-

-
44

Hindamiskomisjoni esimehe ees- ja perekonnanimi

+Kooskõlastamisele saatmiseks

Automaatne/ muuseumitöötaja saab muuta

Vastavalt administreerimisliideses määratule

+ (läbi kasutaja otsingu)

-

-
45

Hindamiskomisjoni protokollija ees- ja perekonnanimi

+Kooskõlastamisele saatmiseks

Automaatne

Otsus: koostajat ja protokollijat pole eraldi vaja. Protokollija on ühelt poolt komisjoni liige ja teisalt protokolli koostaja.

Kinnitamise järel kuvatakse (viimase) kinnitamise aeg: kuupäev + kellaaeg (minutilise täpsusega)

-

-

-
46Kooskõlastajad-Täidab muuseumitöötajaMärkeruut+--
47Kooskõlastus-

Iga kooskõlastaja kohta kuvatakse, kas isik on kooskõlastuse ootel (kooskõlastamise tähtaja möödudes "hinnang andmata"/muu tähistus), kooskõlastanud, ei kooskõlastanud + kuupäev ja kellaaeg, mis otsus märgiti

+--
48

Eemalda hindamiskomiksjoni liigeVõimalus määratud hindamiskomisjoni liikmeid antud töölehelt eemaldada (ükshaaval)


-

-
49

Lisa hindamiskomisjoni liigeOsaleja lisamine Osalejate haldamine


-

-
50Kommentaarid

Kuvatakse kooskõlastuse etapis.

Nupp. Avab kommentaaride akna sirvimiseks ja võimalusega lisada kommentaare.
51

Kommentaari sisestuse/vaatamise aken

-

Täidab muuseumitöötaja

Vabatekst

Võimalus täita igal kooskõlastajal peale kooskõlastamisele suunamist, üks kooskõlastaja saab lisada mitu kommentaari ning soovi korral viidata objektile

Iga kommentaari juures kuvatakse kommenteerija nimi ja kommentaari lisamise aeg

+

-

Filtreerimine
52Postita kommentaar

Nupp kommentaari teksti lisamiseks. Aktiivne, kui sisestusaknasse on midagi kirjutatud.


53Peida kommentaarid

Võimalus kommentaaride akent sulgeda.


54Üldnupud
-
55Alati kõigile nähtavad nupud

56Välju

Nupp. Viib tagasi vaatele, millelt protokoll avati.

Kui kasutaja on teinud vormil muudatusi, siis küsib väljumiseks, kas muudatused salvestada.
57Nupud protokollijale

58

SalvestaNupp nähtav protokollijale, kui vormil on muudatusi-
59Kustuta protokoll

Nupp. Nähtav koostajale ja administreerimise õigusega kasutajale protokolli esimest korda kooskõlastamisele saatmiseni. Küsib kinnitust. Protokolli kustutamisel muutub selles olnud objektide staatus tagasi eelnevaks.

-
60

Kinnita 1. Nupp nähtav koostajale pärast kooskõlastamise tähtaega
 2. Nupp nähtav koostajale, kui kõik kooskõlastajad on otsuse märkinud.-
61Suuna kooskõlastusele

Nupp aktiivne koostajale

 1. Pärast kohustuslike väljade täitmist
 2. Kooskõlastamise etapis protokollis muudatuste tegemise järel
 3. Kui esimees on vajutanud "Suuna tagasi kooskõlastamisele"

Kui "Kooskõlastamise tähtaeg" on aegunud ja olek on "Kooskõlastamisel", siis on nupp peidetud koostajale (Koostaja peab kooskõlastamise tähtaja panema tulevikku, et saata uuesti kooskõlastamisele)

Võimalus algatada kooskõlastust

Tekitab vastavad ülesanded kooskõlastajatele-
62Nupud komisjoni liikmele, kui protokoll on saadetud neile kooskõlastamiseks

Igal kooskõlastajal on võimalik märkida, kas ta kooskõlastab või mitte


63Kooskõlastan

Nupp


64Ei kooskõlasta

Nupp


65Nupud komisjoni esimehele, kui protokoll on talle kooskõlastamiseks suunatud

Nupud nähtavad komisjoni esimehele pärast seda, kui koostaja on protokolli kinnitanud


66Kinnita

Nupp
67Suuna tagasi kooskõlastamisele

Nupp. Küsib kinnitust. Vajutades tekib protokollijale ülesanne ja nupp protokolli tagasi kooskõlastamisele suunamiseks.

-
68Pärast protokolli lõplikku kinnitamist

69Saadetud/saatmata automaatteated

Ikoon. Peale klõpsates kuvab teate teksti ja isikute ees- ja perekonnanime, kellele teade saadeti (otsuse kohta).

-
70

Koosta hoiulevõtmise akt/tagastamisakt/vastu võtuaktNupud, kuvatakse vastavalt otsustele lõpetatud protokolli vaates, suunab vastavatesse vahevaadetesse:

Vaade - Hoiulevõetavate objektide vahevaade

Vaade - Tagastatavate objektide vahevaade

Vaade - Vastuvõetavate objektide vahevaade

Nupul kuvatakse vastava toimingu ootel olevate objektide arv alusdokumendil

Kui antud toimingu ootel objekte (enam) alusaktil pole, siis nuppu ei kuvata-
71

SEOTUD TOIMINGUD

Alamvaate nimetus


Komponent Seotud toimingud

Toimingud, mis on hindamise aluseks ja mille alusdokumendiks protokoll on, liik+number (avab vastava toimingu töölehe)+kinnitamise aeg

Kuvatakse pärast vastava toimingu loomist-