Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hindamiskomisjonide protokollide nimekirja vaatele saab läbi üldmenüü. Vaatele on koondatud kõik protokollid, eraldatud on koostamisel ja lõpetatud protokollid. Lõpetatud protokollid on grupeeritud aastate kaupa. - avades avaneb sama vaade, mis on täidetud vastava aasta protokollidega. Vaatel ei ole muutisvormi, kõik andmed kanduvad siia teistelt vaadetelt (hindamiskomisjoni protokolli koostamine). Vaatelt on võimalik suunduda protokolli vaatele.

Hindamise ootel objektide vaade, koostamisel hindamiskomisjoni protokollide vaade ja lõpetatud hindamisprotokollide vaade kuvatakse samal lehel eraldi tab-ide all.

Tabel 1. Vaate-ülesed andmeväljad ja nupud.

Nr

Välja nimi

Kirjeldus

1Hindamise ootel objektidVõimalus suunduda hindamise ootel objektide vaatele
2Koostamisel/Lõpetatud hindamiskomisjonide protokollidVõimalus suunduda hindamiskomisjonide protokollide vaatele


Tabel 2. protokollide koondvaate väljad - toimingupõhine

Nr

Välja nimi

Kirjeldus/välja nimetus hindamiskomisjoni protokolli lehel

Filtreerimine/ sorteerimine

1TabelikomponentStandardne andmetabel
2

Protokolli number

Hindamiskomisjoni protokolli nr. Link hindamisprotokolli avamiseks.

S, F

3

Loomise kuupäev

Loomise kuupäev

S, F

4Kinnitamise kuupäevLõpetatud hindamisprotokollide vaates. Kinnitamise kuupäevS, F
5KoostajaHindamiskomisjoni protokolli koostaja (viimane salvestaja, esimene kinnitaja)

S, F

6ObjekteToimingus olevate objektide arvS
7

Staatus

Koostamisel protokollide vaates. Protokolli staatus

S, F

8MuuseumVõimalus protokolle muuseumi/filiaali põhjal filtreerida. Kuvatakse vaid juhul, kui muuseumil on filiaale või kasutajal on muuseumiteülesed õigused.S, F


Tabel 3. protokollide koondvaate väljad - objektipõhine

Nr

Välja nimi

Kirjeldus/välja nimetus hindamiskomisjoni protokolli lehel

Filtreerimine/ sorteerimine

1TabelikomponentStandardne andmetabel
2EsinduspiltEsinduspilt-
3

Objekti nimetus

Objekti nimetus, link objekti kirjelduse vaatesse

S, F

4

Olemus

Olemus

S, F

5

Autor

Autor

S, F

6

Üldinfo

Esmane üldinfo

F

7

Tulmelegend

Tulmelegend

F

8

Protokolli number

Hindamiskomisjoni protokolli nr, link hindamisprotokolli avamiseks.

S, F

9

Loomise kuupäev

Loomise kuupäev

S, F

10Kinnitamise kuupäevLõpetatud protokollide vaates. Kinnitamise kuupäevS, F
11MuuseumVõimalus protokolle muuseumi/filiaali põhjal filtreerida. Kuvatakse vaid juhul, kui muuseumil on filiaale või kasutajal on muuseumiteülesed õigused.S, F

Tabel 4. Jaluse nupud.

Nr

Välja nimi

Kirjeldus

1Loo uus hindamisprotokollVõimalus alustada uut hindamiskomisjoni protokolli
2Lisa koostamisel protokolli

Võimalus valitud üksikobjektid või toimingu objektid hindamiskomisjoni protokolli suunata

Vajutamisel:

  1. Kui objekt/toiming on valimata, kuvab vaatel abiteksti: Valige hoiulevõetavad objektid
  2. Kuvab Koondvaade - Hindamise ootel objektid need protokollid, mille koostaja kasutaja ise on, koos  abitekstigaValige protokoll, kuhu soovite objektid lisada