Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NB! Esialgu on siin kirjeldatud arenduste I etappi planeeritud osad, mis peaksid valmima 2021.