Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Added

Inventuur kaupluses. Autor teadmata. Ruhnu muuseumi kogu. Vaata MuISist