Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Konserveerimise ja korrastamise uus moodul valmib arenduste II etapis. Arenduste I etapis viiakse aga läbi mooduli prototüüpimine.