Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KoodÄrimõiste/LühendSelgitus

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-001

Tellimus (sama mis tõlketellimus)Tellija tehtud tõlketeenuse tellimus. Tellimuse esitamiseks tuleb täita tellimuse vorm. Vormi täitmine toimub kõikide tellimusliikide jaoks (kirjalik, suuline, kirjalik+toimetamine jne). Üks tellimus võib koosneda mitmest erinevast tööst.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-034

Tellimuse tööTellimuse osa, mis on loodud süsteemi poolt. Üks töö = üks keelesuund. Näiteks, kui tellimuse raames on tellitud ühe faili tõlkimine eesti keelest vene ja inglise keelde, siis tellimus sisaldab kaks tööd.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-008

Tellimuse staatusTellimuse seis sõltuvalt töövoo kulgemisest.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-002

Tellimuse vormKeskses tõlkekeskkonnas olev vorm, mille tellija peab täitma tõlketeenuse algatamiseks.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-003

TeavitusErinevad süsteemi saadetud teavitused (näiteks tõlkimiseks, toimetamiseks või tulnud tellimuste kohta).

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-004

TõlkebürooVäline partner, kes tegeleb tõlketeenuse osutamisega.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-006

RessurssTõlketeenuse osutaja/teostaja (tellimuse täitja). Ressursiks võib olla tõlkebüroo või majasisene tõlkija/tõlk.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-007

TõlketeenusSuuline või kirjalik tõlkimine, toimetamine, kõnetuvastuse kasutamine (transkribeerimine).

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-009

TõlkemäluTeksti tõlkimisel talletuvad lähte- ja sihtkeele paralleellaused koos vormindusteabega. Kui tõlgitava lause ja tõlkemälus oleva lause kattuvusprotsent on piisavalt suur (üldjuhul üle 75%), pakub programm segmendi juures varasemast tõlkest pärit sarnase segmendi taaskasutamiseks. 

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-038

Avalik tõlkemäluTeisisõnu ühine tõlkemälu, kõigile kasutatav ja ligipääsetav tõlkemälu, mida ühiselt täiendatakse.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-010

Tõlkemälu valdkondÜldise tõlkemälu osa, mis kuulub teatud valdkonda. Valdkonda saab määrata tõlkemälude haldur (tõlkemälu omanik) sõltuvalt tõlgitavate materjalide teemadest.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-011

Tõlkemälu prioriteetNäitab tõlkemälu kasutamise prioriteeti. Võimalik valida, kas prioriteetsem on masintõlke või tõlkemälu kasutamine.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-012

Tõlkemälu uuendamise ettepanekKui mälus ei ole sobivat vastet, siis saab tõlkija sisestada segmendile uue tõlke või järeltoimetada pakutud tõlget. Pärast segmendi tõlke lisamist edastatakse ettepanek tõlkemälu haldurile (tõlkemälu omanikule), kes saab otsustada, kas ettepanek kinnitada või sellest loobuda. Kui ettepanek kinnitatakse, siis lisatakse uus tõlkevaste tõlkemällu.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-013

KeelesuundTõlke lähtekeel ja sihtkeel.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-014

TerminibaasTerminite andmebaas, enamasti mitmekeelne. Terminibaas annab oskussõna ja selle
tõlke teise keelde / teistesse keeltesse. Samuti võib andmebaas sisaldada vastava oskussõna
tähendust, definitsiooni, kasutusnäiteid, kasutusvaldkonda ja allikaid. Terminibaasid on näiteks IATE,
ESTERM, MILITERM, AKIT, jne.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-015

MasintõlgeAutomaattõlge, kus tekst tõlgitakse teise keelde tõlkemootori abil ilma inimest kaasamata. Vajab tavaliselt järeltoimetamist ehk tõlkijapoolset tõlke õigsuse kontrollimist ja vajaduse korral tõlke korrigeerimist.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-016

Masintõlke prioriteetNäitab masintõlke kasutamise prioriteeti. Võimalik valida, kas prioriteetsem on masintõlke või tõlkemälu kasutamine.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-017

KvaliteedikontrollKontrollib pärast tõlkimist ja enne projekti keelelisele toimetajale edastamist grammatikat, topelttühikuid, kirjavahemärke, kogemata korratud sõnu, ühtsust, märgendeid jne. Kvaliteedikontroll tehakse loodava aruande/raporti kaudu – tõlkija/toimetaja käib selle üle, parandab vajaliku ja ignoreerib valepositiivsed.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-018

Töö maksumusSüsteemi poolt automaatselt arvutatud tõlketöö või toimetamistöö maksumus. Tõlkija või toimetaja saab automaatselt arvutatud tööde maksumust vajadusel korrigeerida. 

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-019

Tõlkemälu/tellimuse eksportTõlkemälude ja/või tellimuste allalaadimine või automaatne edastamine liidestatud süsteemi.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-020

Toimetamise raportSüsteemi genereeritud ning vajadusel toimetaja täiendatud raport, mis sisaldab toimetamistööde andmeid (vigade arv, valdkonnad, kommentaarid jm).

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-021

Parandustöö/parandussoovTõlgitud tellimuse parandussoov, mida tellija on kirjeldanud. Kui tellija ei ole tõlgitud tellimuse kvaliteediga rahul, siis on tal võimalik esitada parandussoov. Sõltuvalt tellimuse liigist - majasisene või majaväline - edastatakse parandussoov kas otse tõlkijale või tõlkekorraldajale, kes suhtleb tõlkebürooga ise.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-022

KoondraportTellimuse tagastamise raames automaatselt süsteemi genereeritud raport, mis sisaldab andmeid teostatud tööde kohta (kulunud aeg, kaasatud rollid, kommentaarid jm). 

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-023

Majasisene tellimusTõlketellimus, mida tõlkis ja/või toimetas riigiasutuse tõlkija/tõlk.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-024

Majaväline tellimusTõlkebüroole tõlkimiseks ja/või toimetamiseks suunatud tõlketellimus.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-026

TöövoogTõlketellimuse kulgemine alates tõlketellimuse loomisest kuni selle lõpetamiseni. Töövoog algab tellijast, järgneb tõlkimine, vajaduse korral toimetamine ja tõlketellimuse tagastamine.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-027

SegmentÜheks segmendiks võib olla nii üks sõna (näiteks tabelites), lause (tavapäraseim segmendi suurus), aga ka tekstilõik, mis siis tõlgitakse lähtekeelest sihtkeelde.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-028

TekstianalüüsVõrdleb uut tõlgitavat teksti konkreetse tõlkemälu andmebaasi või terminibaasi sisuga, täpsustamaks vastete arvu/tüüpi. Kasutaja saab seejärel otsustada, milliseid tõlkemälu andmebaase kasutada.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-029

Litereerima (vt ärianalüüsi tekstis transkribeerimine)Helilindilt suulise kõne mahakirjutamine (heli- ja videosalvestiste tekstiliseks muutmine).

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-030

XtrfXTRF (Translation Management System, xtrf.eu) on protsesside haldamise tööriist tõlketellimuste jaoks.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-031

PPA TÕRPolitsei- ja Piirivalveameti tõlkeregister. PPA-s kasutusel olev süsteem, mis võimaldab tõlketellimusi registreerida ja hallata ning saada erinevat statistikat PPA-s osutatavate tõlketeenuste kohta.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-033

SõnastikSõnastik on andmebaas, mis sisaldab tähestikulises järjestuses või muu reegli järgi järjestatud või elektroonselt otsitaval kujul sõnu või muid keelendeid ning nende tähendusi sõnaseletustena või tõlkevasteid.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-035

NLTPNational Language Translation Platform (liikmesriikide keeletehnoloogia platvorm). Üks võimalikest alternatiividest kesksele tõlkekeskkonnale.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-036

ÜlesanneTellimusega seotud tegevus. Ülesandeks võib olla tellimuse registreerimine, tõlkimine, toimetamine jne. Ülesande teostajaks/täitjaks on süsteemi kasutaja.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-037

JoondamineTõlkemälu loomine lähte- ja sihtkeelse teksti/dokumendi automaatsel võrdlemisel, kus lähtetekst jaotatakse segmentideks, ühendatakse tõlgitud segmentidega ja luuakse selle põhjalt tõlkemälu. Tihtipeale saab joondamise tulemust enne tõlkemälu lõplikku genereerimist käsitsi korrigeerida.

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-039

TõlkemahtTõlgitava teksti maht - tähemärkide ja/või sõnade arv. 

Requirement
typeDEFINITION
keyMOISTE-040

CAT-tööriistComputer-assisted translation, kus tõlkimisel kasutatakse CAT-tööriistu
ehk tööriistu ehk tõlkeabiprogramme (MateCat, Trados, memoQ jne). Sisaldavad tõlkimise abistamiseks võimalust
kasutada võimalust kasutada tõlkemälusid, masintõlget, sõnastikke, aitavad ühtlustada terminoloogiat ja säästa raha
eelnevalt raha eelnevalt tõlgitud tekstilõikude pealt.

...