Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


 •  22.01.2021 10:00-12:00
NrNimiRollStaatusTarkvaraKontaktid
1Jüri HeinlaJustiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja
 •  12.01.2021 13.00-15.00
jyri.heinla@just.ee
2Mari PeetrisJustiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse tõlkenõunik
 •  12.01.2021 13.00-15.00
Trados Studio, Matecat, Memsource, OmegaT, tean veidi ka memoQ-stmari.peetris@just.ee
3Ott VelsbergMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, riigiandmete juht
 •  15.01.2021 11:00-12:15
ott.velsberg@mkm.ee
4Kadri VareHaridus- ja Teadusministeerium, keeleosakonna ekspert
 •  19.01.2021 10:00-11:00
kadri.vare@hm.ee
5Kärt AllertRahandusministeerium, dokumendihaldustalituse juhataja
 •  18.01.2021 10:00-11:00
kart.allert@fin.ee
6Tõnis NurkEesti Keele Instituut, keeleressursside ja keeletehnoloogia osakonna juhatajatonis.nurk@eki.ee
7Vesta LaansooRIK tugiinfosüsteemide osakonna juhataja
 •  15.01.2021 11:00-12:15
 •  20.01.2021 13:00-15:00
vesta.laansoo@rik.ee
8Kätlin ArakasPPA tõlketalituse juhataja
 •  27.01.2021 10:00-12:00
 •  03.02.2021 10.00- 11.30

Trados Studio

Intervjueeritavad:

 1. Kätlin Arakas (tõlk, tõlkekorraldaja) katlin.arakas@politsei.ee
 2. Katrin Karu (tõlk, tõlkekorraldaja) katrin.karu@politsei.ee
 3. Kadi Kuusk (tõlk, tõlkekorraldaja) kadi.kuusk@politsei.ee
 4. Daniil Melnikov (tõlk) daniil.melnikov@politsei.ee
katlin.arakas@politsei.ee

9Teele LaurendMTA tõlketööde koordineerija ja sisuhaldur-tõlk
 •  26.01.2021 13:00-15:00
Trados Studioteele.laurend@emta.ee
10Kati ColemanStatistikaameti tõlk
 •  1.02.2021 10:00-12:00
Trados Studio; varemalt Wordfast, aga enam mitte. Ühe uuringuga seoses OmegaT, masintõlkest eTranslation.kati.coleman@stat.ee 
11Olga AbakumovaViru Maakohtu tõlk
 •  25.01.2021 13:00-15:00 - tühistatud,
 •  uus aeg: 05.02.2021 14:00-15:00 - tühistatud,
 •  uus aeg: 12.02.2021 11:00-12:00
olga.abakumova@kohus.ee
12Ingrid KaskpeitProkuratuur (infohaldustalituse juhataja, andmekaitse spetsialist)
 •  Riigiprokuratuur
 •  Lõuna
 •  Viru 
 •  Põhja 

memoQ

Intervjueeritavad:

Riigiprokuratuur: Viive Jõgevest (viive.jogevest@prokuratuur.ee), Viktoria Muoni (viktoria.muoni@prokuratuur.ee), Ingrid Kaskpeit (ingrid.kaskpeit@prokuratuur.ee)

Põhja Ringkonnaprokuratuur: Oleg Zolotarjov (puhkusel kuni 05.02.2021, oleg.zolotarjov@prokuratuur.ee), Milvi Aasaru (milvi.aasaru@prokuratuur.ee)

Lõuna Ringkonnaprokuratuur: Annely Hannibal (annely.hannibal@prokuratuur.ee), Galina Vjugina (galina.vjugina@prokuratuur.ee)

Viru Ringkonnaprokuratuur: Inga Kaljus (inga.kaljus@prokuratuur.ee), Irina Ogurova (irina.ogurova@prokuratuur.ee)

Andmekaitse poole pealt soovitan kaasata projekti ka AKI esindajat, Mari pakub sel juhul (ei ole veel ühendust võetud):

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis (pille.lehis@aki.ee), kes võib olenevat teemast kellelegi edasi suunata.

ingrid.kaskpeit@prokuratuur.ee
13Martin LutsTilde
 •  11.02.2021 13:00-14:00
martin.luts@tilde.ee
14Mark FišelTartu Ülikool
 •  9.02.2021 13:00-14:00

mark.fisel@ut.ee,

koopiasse liisa.ratsep@ut.ee 

15Inge RätsepInterlex tõlkebüroo (omanik ja tegevjuht), Skuuper
 •  27.01.2021 12:15-13:15
inge@interlex.ee
16Raili KadakLuisa tõlkebüroo, juhatuse liige
 •  04.02.2021 14:30-15:30

Igapäevatöös MemoQ, Memsource´i  ja Studio tõlkeabiprogrammid (vahel ka kliendi enda tõlkeplatvormid), kvaliteedikontrolliks nende kõigi sisemist kvaliteedikontrolli funktsiooni ja spellerit, kliendi soovil ka Xbenchi.

Tööportaaliks on TPBox (https://www.tpbox.com/cgi-bin/aec.cgi), mis on ühendatud siis vastavate tõlketarkvaradega.

Oleme viimase poole aasta jooksul kasutanud Tartu Ülikooli poolt spetsiaalselt meile arendatud masintõlkemoodulit, samuti mõned korrad Tilde masintõlkemoodulit.

Meie poolt võib intervjueeritavate hulka lisada Luisa IT spetsialisti ja tõlkija Iris Jeletski (iris@luisa.ee)

raili@luisa.ee 
17Tanel KarusTechnica Translations, tehnikajuht
 •  8.02.2021 10:00-11:00 - tühistatud, uus aeg:
 •  11.02.2021 14:00-15:00
tanel@technicatranslations.com
18Hugo-Tanel KaasikEuroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi keeletehnoloogia koordinaator ja tõlkija
 •  1.02.2021 15:00-17:00

Euroopa Komisjonis kasutatakse järgmisi tööriistu:

SDL Studio – see on peamine tööriist, milles toimub kogu tõlketöö ja toimetamine.

Tõlkeprojektide loomiseks ja liigutamiseks on komisjonil paar majasisest rakendust – TraDesk ja CAT Client.

Kõik ELi institutsioonide valmistõlked talletatakse Euramise andmebaasis, mille põhjal uutele tõlkeprojektidele mälusid luuakse ja kus tõlkija saab teha nt concordance otsingut poolikute lausete leidmiseks ning vajadusel ise täiendavaid mälusid alla laadida.

Terminite kontrollimiseks kasutame Studios Term Recognitionit IATE terminibaasi extractioniga, mida regulaarselt uuendatakse (seal on sees kõik IATE terminid). Vajadusel saame termineid kontrollida ka IATE lehel.

Automaatseks kvaliteedikontrolliks kasutame Studios QA Checkerit ja RubyCheckerit (neist viimane on minu teada majasisene vahend). Need kontrollivad näiteks numbrite ja teatavate standardmõistete vastavust originaalis ja tõlkes.

Masintõlget pakub komisjoni enda eTranslation. Enamasti on MT mälu automaatselt tõlkeprojektile lisatud, aga kui miskipärast ei ole, saab eTranslationi lehelt tellida TMXi ja selle Studios käsitsi projektile lisada.

Väiksemaid ja ebaolulisemaid (majasiseseid) rakendusi on veel, aga olulisem sai kirja.

hugo-tanel.kaasik@ec.europa.eu
19Taivo Liivakkeelejurist, inglise keele vandetõlk
 •  05.02.2021 15:00-16:00
taivo@liivak.eu
20Maire-Liis Rohtmainglise keele vandetõlk
 •  19.01.2021 13:00-15:00
Trados Studiomaireliis.rohtma@gmail.com
21Merje Vesmes

Natalia Mäekivi

vene keele vandetõlk

 •  31.01.2021 kirjalikult

ei ole kaasaegsete tõlketarkvaradega nii hästi kursis ega ole seni tõlkeabiprogrammidesse investeerinud, töötab enda sõnul pigem "kiviaja" meetoditelnatalia@esperta.ee 
22Maris Järveeesti-inglise vandetõlk
 •  03.02.2021 13.00-14.00
maris@dussan.ee 
23Monika Saarkoppeleesti-vene vandetõlk
 •  04.02.2021 13:00-14:00
m.saarkoppel@mail.ru 
24Mariliis KannukeneRIK hankejuht
 •  20.01.2021 13:00-15:00
mariliis.kannukene@rik.ee 
25Silver RaukasRiigi Teataja Ametlike Teadaannete masintõlge,  Riigi Teataja talituse nõunik
 •  13.01.2021 11:30-12:30
silver.raukas@just.ee
26Katri TammsaarMasintõlge äriregistri teabesüsteemis ja kinnistusraamatu otsinguportaalis, ärianalüütik
 •  05.02.2021 11:30-12:30

katri.tammsaar@rik.ee


27Jaanika JundasHugo.lv osas tutvunud litsentsi teemaga, RIK projektijuht
 •  15.01.2021 11:00-12:15
jaanika.jundas@rik.ee 
28

Pille Lehis

Triin Kask

Helve JuusuAKI peadirektor

AKI juhiabi

 •  16.02.2021 10.00-11.00


tõlkeabitarkvara, kvaliteedikontrolli ega tõlkekorraldusega seotud abivahendeid me tavapäraselt ei kasuta.

pille.lehis@aki.ee 

triin.kask@aki.ee 

helve.juusu@aki.ee

29Kristi LandVälisministeerium, Rahvusvahelise Õiguse Büroo direktor
 •  10.02.2021 10.00-12.00

Ei ole mingit tõlketarkvara kasutusel. Meie maja välislepingute tõlkeid on suhteliselt vähe. Kontrollime mälust, võrreldes tekste varasematega, sh kontrollides standardväljendite järjepidevust, mis on meil kirja pandud all viidatud dokumendis.

Pigem tegeleme teiste ministeeriumite välislepingute tõlgete kvaliteedi  kontrollimisega. Kontrollime mh kasutades sellist dokumenti nagu: https://vm.ee/et/valislepingu-tolkimise-juhend , mille oleme vandetõlkide ja ministeeriumite keeletoimetajate ja spetsialistide tarvis kokku pannud.

Kristi.Land@mfa.ee 
30Riina MartinsonVälisministeerium, keeleekspert
 •  10.02.2021 10.00-12.00
Riina.Martinson@mfa.ee 
31

Mari PilvVillu Känd

Eesti Panga administratiivosakond, asjaajamisteenistuse dokumendihaldusspetsialistKeele- ja kujundusteenistus

 •  15.02.2021 10.00-11.00

Meie toimetajad-tõlgid kasutavad kahte tõlkemäluprogrammi – Tradost ja Omega-T-d. Seda viimast kasutab tõlk eesti-inglise suunal, kuna see olevat võrreldes Tradosega (mis tema arvates sobib paremini tiimitööks ehk tõlkebüroo jaoks) kasutajasõbralikum. Lisaks sellele – ja see tagab väga kiire tõlkimise eesti keelest inglise keelde – kasutab ta ka häältuvastusprogrammi nimega Dragon. See tähendab, et ta tõlgib peast ja loeb selle kuuldavalt ette ning arvuti kirjutab teksti üles.mari.pilv@eestipank.ee villu.kand@eestipank.ee