Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kood

Allikas

Probleemi kirjeldus

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-001

N1

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Puudub universaalne riiklik vahend tõlketeenuse osutamiseks:

 • täna ei ole tagatud tervikuna riigi tõlkevajaduse tehnoloogiline tugi, arvestades kaasaegset tehnoloogiaarengut (masintõlke võimalused, termnibaasidterminibaasid).

 • täna ei arvestata terminoloogilise iseseisvusega – mõistetel on õiguslikus kontekstis hoopis teine tähendus , kui tavakeeles;

 • täna puudub masintõlke võimekus – eelistatavalt võetakse alati määratletud õigustermineid nii infosüsteemidest kui ka seadustest, sellist vahendit siiamaani ei ole.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-002

N1, N3, N9

Valmislahenduste kasutamine on litsentsidega piiratud:

 • litsentside tasud;

 • arenduste üle otsustamise võimalused on piiratud;

 • litsentsi tingimused ei ole riigi jaoks soodsad/aktsepteeritavad (näiteks: tarkvara on tasuta kasutamiseks, aga üks hetk järgmisel päeval enam ei või ollaole, st litsentsi tingimusi võib ühepoolselt muuta);

 • mitte iga litsents võimaldab ei luba tõlkemälusid jagada.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-004

N3

Valmislahenduse paigutamine Eesti serverisse ei ole alati võimalik. (Näiteks, Hugo.lv keskkonna kogu majutus toimub Hollandi Microsofti serverites. Süsteemi komponentide paigutamine Eesti serverisse ei ole võimalik ning seetõttu tekivad andmetöötlusel olulised andmekaitse ja turvalisuse riskid andmetöötlusel).

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-005

N10, N19

Tõlkimiseks kasutatava valmislahenduse IT-tugi ei ole piisav. Puudub tehniliste probleemide lahendamise võimekus. Praegu vaatavad ametnikud ise, kuidas hakkama saavad (kasutatakse Google'i otsingut).

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-006

N1

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Tõlketeenuse ostmine on riigile liiga kulukas:

 • tõlkebüroode kulud, vandetõlkide kulud (vandetõlkide kohustuseks on tõlkida seadusi ja välislepinguid), ametikohajärgsete tõlkide kulud (kohtud, prokuratuur, PPA).

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-007

N1,N2, N4, N5, N12

Tõlkevahendite uuring

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Tõlkekvaliteet vajab parandamist:

 • kvaliteedi hindamise metoodikat praegu ei ole;

 • puuduvad mõõdikud kvaliteedi hindamiseks;

 • tõlked tõlkeid ei läbi toimetamist toimetata (va üksikud juhud);

 • puudub terminite ühtsus;

 • partnerilt tagasi tulnud tõlgetes võivad olla vead, selliste tõlgetega tegelemine nõuab ressurssi (partneriga suhtlus parandustööde tellimiseks või iseseisev parandamine).

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-008

N2

Tõlkevahendite uuring

Puudub ressurss tekstide kontrollimiseks/toimetamiseks, et tekste kontrollida/toimetada.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-009

N1, N4,

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Tõlketeenuse osutamise protsessid ei ole riigis ühtlustatud:

 • puudub ühine arusaam tõlketeenuse arendamise visioonist, strateegiast ja
  taktikast;
 • rahastus hajub erinevate süsteemide vahel;
 • puudub ühtne reeglistik ja mõõdikud tõlketeenuse osutamisele;
 • ükski kasutatav süsteem ei rahulda kasutajavajadusi kasutaja vajadusi täielikult.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-010

N5

Materjali tõlkimine tõlkebüroos võtab liiga palju aega.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-011

N5

Tõlkebüroode teenuste kasutamine ei ole alati võimalik, kuna tõlketeenuse osutamisel on osutamist piirab eelarve piirang.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-012

N6

Puudub vahend .pdf failide ja piltide tõlkimiseks, millega tõlkida pdf-faile ja pilte.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-013

N6, N9, N10, N12, N14, N15, N16, N18, N19

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Puudub keskne usaldusväärne tööriist tõlkemälude jagamiseks ja teiste asutuste tõlkemälude kasutamiseks.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-014

N15, N17, N18

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Puudub korrastatud üleriigiline terminibaas (oleks vaja korrastada olemasolevad terminibaasid ja näiteks ühendada need Ekilexi).

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-015

N6

Puudub võimalus ja vahend tõlkemälude uuendamiseks ka juhul, kui puudub alusfail (tõlkimata fail).

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-016

N7

Täna jääb tõlkemälu tõlketeenuse pakkujale ning pole tsentraalset kohta, kus kõiki tõlkemälusid hoitakse, mis tähendab, et iga järgnev partner peab otsast peale oma tõlkemälu looma.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-017

N7

Ametnikel puudub igapäevane töövahend, mida ta saaks tõlkimiseks kasutada ning kus oleksid kõikide riigiasutuste tõlkemälud.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-018

N7, N9

Puudub tööriist tõlketeenuse osutamisega seotud tööülesannete ja ressurssi jagamiseks.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-019

N7

Puudub hea tööriist asutuste veebilehtede tõlkimiseks.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-020

N7, N10, N12, N16

Puudub hea tõlketööriist, mis arvestaks andmekaitse aspektidega (tõlkemälu ei tohi sisaldada tundlikke andmeid).

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-021

N9

Tõlketellimuste toimetamist ei ole võimalik kontrollida. Igaüks vastutab ja tegeleb sellega ise ning pole teada, kas tellimus läbis sai reaalselt toimetamist toimetatud või mitte.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-022

N10

Täna puudub tõlkekorraldajal ülevaade sellest, kui kaugel konkreetne tõlk oma tööga on ehk mitu % protsenti tööst on tehtud.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-023

N10

Puudub siseriiklike riigisiseste õigustõlkijate ja -tõlkide andmebaas - kvalifitseeritud tõlkide andmebaas 
(2010/64/EL direktiiv).

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-024

N12

Puudub võimalus lisada tõlgitavate failide juurde taustamaterjale.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-025


N19

Masintõlke treenimiseks materjali leidmine on keeruline.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-026

N19, N20

Masintõlke kasutamine ei ole alati efektiivne, kuna ümbertegemine võtab rohkem aega kui nullist täiesti algusest tõlkimine.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-027

Kõik intervjuud

Tõlkemahtu ja maksumust hinnatakse käsitsi, mis on aeganõudev. Lisaks kuna tegemist on käsitöögaKuna seda tuleb teha käsitsi, siis hindamisel võivad tekkida vead.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-028

Kõik intervjuud

Kvaliteedikontrolli teostatakse tehakse käsitsi, mis on aeganõudev tegevus. Lisaks kuna Kuna kvaliteedikontrolli teostab teeb inimene, siis ei pruugi ta kõiki vigu tähele panna.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-029

N1

Puudub vahend automaatse töövoo seadistamiseks ja selle raames tõlkematerjalide edastamiseks.

Requirement
freetext
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-030

N5, N9, N12

Aruandluse pidamine Aruandlus toimub käsitsi (excelisExcelis), mistõttu andmete kogumine on aeganõudev ning puudub terviklik ülevaade riigi tõlkekorraldusest.

Requirement
typeDEFINITION
keyAS-IS.PR-031

N4

Tõlgete kvaliteet ei ole alati heal tasemel - partnerilt tagasi tulnud tõlgetes võivad olla vead, kuigi selliseid olukordi ei esine tihti, nõuab selliste tõlgetega tegelemine ressurssi (partneriga suhtlus parandustööde tellimiseks või iseseisev parandamine).

...