Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Käesolevas peatükis ja alampeatükkides on väljatoodud tõlketeenuse osutamisega seotud protsessid. Protsessimudelid on esitatud BPMN notatsioonis ning kirjeldused, selgitused ja põhjendused on esitatud tekstina. Protsessid on jaotatud äri- ja tugiprotsessideks.


Äriprotsessid on:

 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.KIRJALIK-TELLIMUS
  • Requirement
   freetextLink
   typeLINK
   keyAS-IS.PARANDUS
 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.PROKURATUUR-SUULINE
 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.KOHUS-SUULINE
 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.SEADUSED-JA-LEPINGUD
 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.PPA


Tugiprotsessid on:

 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.TUGIPROTSESS-001
 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.TUGIPROTSESS-002
 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.TUGIPROTSESS-003
 • Requirement
  freetextLink
  typeLINK
  keyAS-IS.TUGIPROTSESS-004