Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Väli

Kirjeldus

Requirement
typeDEFINITION
keyAS-IS.PPA


 PPA suulise ja kirjaliku tõlketeenuse osutamine

Protsessi kirjeldus

Protsess kirjeldab tõlketeenuse osutamist PPA-s. Tõlketeenust osutatakse peamiselt kolmele valdkonnale: haldusmenetlus, väärteomenetlus, kriminaalmenetlus. Tõlketellimuste esitamine toimub tõlkeregistri (TÕR) kaudu. Harva võetakse tellimusi vastu ka e-maili posti teel. Suuline tellimus võib tulla ka telefoni teel. Kõik tellimused tuleb ikkagi sisestada registrisse.

Tellimuse registreerimine, suunamine tõlkekorraldajale ja tõlgile ning tagastamine tellijale toimub TÕR-i kaudu. Kirjalike materjalide tõlkimiseks kasutatakse Trados Studio 2017 ja eTranslation eTranslationi tarkavara.

PPA-s on oma koosseisulised tõlgid, kes tegelevad tõlketeenuse osutamisega. Samuti kasutatakse tõlkebüroode teenuseid, kui oma ressurss on piiratud.

Tegutsejad

 PPA töötajad

Seotud infosüsteemid

  • Tõlkeregister

  • Trados Studio 2017

  • eTranslation

Seotud kasutuslood/ärireeglid

 -

Seotud prototüübi vaated

 -

Seotud probleemkohad

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-005
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-013
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-020
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-022
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-023

...

Nr

Tegevus

Kirjeldus

1

Tõlketellimuse registreerimine

Tellija esitab tõlkeregistri kaudu tõlketellimust tõlketellimuse, täites esiteks tõlketellimuse taotluse vormi ja manustab faili, mida on vaja tõlkida. Salvestatud taotlusele omistatakse süsteemi poolt tellimuse number paneb süsteem tellimuse numbri (numbris on aasta arv aastaarv ja kuupäev, K või S - kirjalik või suuline ja unikaalne number)

2

Tõlketellimuse edastamine

Juhul, kui tellijal puudub TÕRi juurdepääs, siis võib tõlketellimuse esitamine toimuda ka e-maili posti või telefoni teel.

3

Tõlketellimuse sisestamine TÕRi

Kui tellimus esitati telefoni või e-maili posti teel, sisestatakse see ikkagi TÕRi.

4

Tõlketellimusest loobumine

Tõlkekorraldaja saab teavituse, et tema nimele on tulnud uus tellimus. Vaatab Ta vaatab saabunud tellimuse andmed üle ja otsustab, kas see võetakse töösse või mitte. Kui mingil põhjusel ei ole tõlketellimuse teostamine tõlketellimust võimalik või vajalik täita, siis tõlkekorraldaja loobub tõlketellimuse täitmisest (tõlketellimuse staatuseks süsteemis saab “Tühistatud”).

5

Tõlketellimuse suunamine

Kui tõlkekorraldaja otsustas, et tellimus võetakse töösse, siis vaatab ta, milline tõlk hakkab tõlkima (tellimusele määratakse tõlk ja mis on tellimuse täitmise tähtaeg) ja suunab tellimuse valitud tõlgile.

6

Tõlketellimuse aktsepteerimine

Tõlgile tuleb teavitus uuest tellimusest. Tõlk tutvub uue tellimusega ja aktsepteerib selle. Tellija saab teavituse, et tõlk nimega XXX on tema töö aktsepteerinud.

7

Tõlkimine

Kui tõlk hakkab tellimust tõlkima, siis märgib ta tellimuse staatuseks "tõlkimisel". Tõlkimise alustamiseks tuleb tõlgitavad failid alla laadida. Tõlkimine toimub kas käsitsi (kasutades tavalist Wordi) või tõlkeabi programme kasutades).

8

Tõlketellimuse tagastamine

Kui tellimus on tõlgitud, siis tõlk avab uuesti tõlketellimuse vormi ja manustab tõlgitud faili (digiallkirjastatud) ning lisab tähemärkide arvu (kui palju tõlkis). Suulise tõlke puhul lisatakse minutite arv). Tellija saab teavituse, et tema tellimus on täidetud.

...