Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Väli

Kirjeldus

Requirement
typeDEFINITION
keyAS-IS.SEADUSED-JA-LEPINGUD

Seadusemuudatuste ja välislepingute tõlkimine

Protsessi kirjeldus

Protsess kirjeldab avaldamisele tulnud seadusemuudatuse tõlkimist ning peegeldab ka välislepingute tõlkimist.

Ministeeriumis toimub hinnatakse seadusemuudatust sidaldava sisaldavat faili hindamine. Vandetõlgile saatmiseks peab tõlgitavat teksti olema minimaalselt 0,5 lk, vastasel juhul toimub seadusemuudatuse tõlkimine ministeeriumis.

Kui seadusemuudatus on ei ole justiitsministeeriumi poolt välja töötatud, siis tuleb arve kooskõlastada ka muu teise ministeeriumiga. Kui vajalikud kooskõlastused on saadud, saadetakse seadusemuudatus vandetõlgile tõlkimiseks vandetõlgile.

Vandetõlk tagastab tõlgitud faili ja saadab kinnitamiseks ka arve. Ministeeriumis kontrollitakse tõlgitud teksti kvaliteeti ning juhul kui see on korras, töö aktsepteeritakse. Kui ministeerium ei ole kvaliteediga rahul, saadetakse sama seadusemuudatus vandetõlgile uuesti.

Välislepingute tõlkimise protsess sarnaneb seadusemuudatuse tõlkimise protsessiga. Välislepingute tõlkimisel on osapoolteks samuti erinevate ministeeriumite esindajad ning vandetõlgid. Protsessi raames toimub materjali edastamine edastatakse materjal vandetõlgile, tõlkimine tõlkimise ning kvaliteedikontrolli teostamine ministeeriumi pooltviib läbi ministeerium. Erinevuseks on see, et välislepingute puhul avaldatakse tõlgitud tekst eelnõude infosüsteemis enne kvaliteedikontrolli teostamisttegemist.

Tegutsejad

Seadusemuudatuse tõlkimise puhul:

 • Ministeeriumi ministeeriumi töötaja, kelleks võib olla tõlkekorraldaja ja referent.;Vandetõlk.

 • vandetõlk;

 • Vajadusel vajadusel teistest ministeeriumitest arve kooskõlastajad.

Välislepingute tõlkimise puhul:

 • Lepingu lepingu sisuliste küsimustega tegelevate ministeeriumi töötajad.;Vandetõlk.

 • vandetõlk;

 • Välisministeeriumi välisministeeriumi töötajad.

Seotud infosüsteemid

eArvekeskus, Riigi Teataja, Eelnõude infosüsteem

Seotud kasutuslood/ärireeglid

-

Seotud prototüübi vaated

-

Seotud probleemkohad

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-007
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-018
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-021
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-027
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-028
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyAS-IS.PR-029

...

Nr

Tegevus

Kirjeldus

1

Faili hindamine

Justiitsministeerium võtab seadusemuudatused terviktekstist välja ja paneb eraldi faili. Sellest Selle põhjal arvutatakse välja, mis on lehekülje maht ja mis on summa ehk palju tõlkimine maksma läheb. Mõningal siis Mõnel puhul vandetõlki ei kaasata (kui tegemist on minimaalse tellimusega):

 • tõlkimisse saatmiseks on 0,5 lk min määr;

 • arvestus toimub sõnastuste kaupa ehk redaktsioonide kaupa (tähemärkide baasil koos tühikutega).

2

Tõlkimine (ise)

Justiitsministeeriumi töötaja tõlgib seadusemuudatust seadusemuudatuse ise, juhul kui tegemist on minimaalse tellimusega.

3

Arve kooskõlastamine

Kui arve tasujaks ei ole justiitsministeerium, siis tuleb faili hindamise käigus arvutatud summad kinnitada vastavas ministeeriumis.

4

Faili konverteerimine . doc-ksformaati

Kõik seadused on avaldatud XML-i kujul, kuid vandetõlgid XML-ga iga ei tegele ja seepärast tuleb failid konverteerida . doc formaadiks-formaati. Vandetõlgile saadetakse muudatuste failifail, kus on eraldi näidatud kõik muudatused ja seejärel eestikeelse tervikteksti ning eelmise inglisekeelse/venekeelse terviktekstieestikeelne terviktekst ning eelmine inglisekeelne/venekeelne terviktekst.

5

Faili edastamine

Vandetõlgid on ette määratud, sõltuvalt sellest, kes millise seaduse eest vastutab ja mis keelde tõlgib. Edastamisel tuleb määrata ka tellimuse teostamise tähtaeg. Edastamine toimub e-posti teel.

6

Tõlkimine (vandetõlk)

Vandetõlk tegeleb seadusemuudatuse tõlkimisega. Sõltuvalt oma praktikast kasutatakse tõlkimiseks tõlkeabiprogramme või tõlgitakse teksti käsitsi tavalises Wordi dokumendis.

7

Tõlgitud faili tagastamine ja arve saatmine

Vandetõlk edastab tõlgitud failid ja üle vaatamiseks ülevaatamiseks arve ministeeriumi tõlkekorraldaja e-postile.

8

Tõlgitud faili xml-ks iks konverteerimine

Tagastatud tervikteksti faili fail muudetakse tagasi XML-ks iks (tavaliselt ministeeriumi referent) või venekeelsete puhul PDF-iks (referent).

9

Kvaliteedikontroll

Ministeeriumi tõlkekorraldaja teostab kvaliteedikontrollikontrollib kvaliteeti. Kui on avastatud viga, siis saadetakse sama seadusemuudatus vandetõlgile uuestitagasi.

10

Arve ülevaatamine

Vandetõlgi poolt saadetud arve ülevaatamine ning aktsepteerimine.

11

Kinnitatud arve edastamine e-arvena

Vandetõlk edastab ministeeriumi poolt kinnitatud arve e-arvena.

12

Arve kinnitamine

Justiitsministeeriumile saadetud arvete kinnitamine ja vajadusel puuduolevate selgituste lisamine (näiteks kui arvelt on puudu vandetõlgi nimi või sõnastuse kuupäev või millisesse eelarveaastasse tõlge laekus).

13

Seadusemuudatuse avaldamine

Kui kvaliteedikontroll on edukalt läbitud, avaldatakse seadusemuudatus Riigi Teatajas (venekeelsed Juristaitab.ee-s PDF-ina).

...