Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ID

Seotud protsess

Kirjeldus

Nõude staatus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-001
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KH
Peab olema võimalik lisada klassifikaatorile väärtusi ning vajadusel olemasoleva klassifikaatori väärtuste kehtivust lõpetada.
Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-002
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KH

Peab Tõlketellimustele peab olema võimalik hallata võimalikud staatused vähemalt tõlketellimuste jaoksmäärata loetletud staatuseid. Lisaks peab saama tõlketellimuse staatuseid hallata. Peavad olema võimalikud vähemalt järgmised staatused:

 • Uus
 • Registreeritud
 • Tõlkijale suunatud
 • Tühistatud
 • Tõlkimisel
 • Tõlgitud
 • Toimetajale edastatud
 • Toimetamisel
 • Toimetatud
 • Transkribeeritud
 • Parandatud
 • Lõpetatud
 • Vastuvõetud


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-003

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Peavad olema tegevuste logide filtreerimise ja eksportimise võimalused.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-091

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Logida tuleb tellimuste (failide) lisamisi, muutmisi, kinnitamisi/allkirjastamisi, tühistamisi.Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-092

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Kõiki süsteemis kuvatavaid teateid tuleb logida ja kasutajal peab olema
võimalik kõiki talle saadetud teateid ka hiljem peale loetuks märkimist näha.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-093

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Kõik süsteemi poolt automaatselt saadetud e-kirjaga saabuvad teated tuleb logida.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-094

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Iga sisestusvälja muutmisel tuleb logida selle lisaja/muutja ja
lisamise/muutmise aeg. Seeläbi peab hiljem olema võimalik tuvastada kõik
objektiga (nt tellimusega) toimunud sisestused ja muutused.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-095

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Tõlkemälu sisu muutmisel või sõnastike terminite asendamisel tuleb vastav tegevus logida ka objekti muudatusena ja muutjana kuvada kasutajat, kes muudatuse tegi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-096

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Tõlkebüroode/koosseisuliste tõlkijate nimekirja muudatusi tuleb logida.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-097

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Peakasutaja/süsteemihaldur peab saama süsteemis logide nimekirja vaadata ning eksportida.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-098

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Peakasutaja/süsteemihaldur peab süsteemi andmekasutuse ja sündmuse logi vaadates nägema:

 • päringu teinud isikut,
 • kuupäeva, millal päring tehti,
 • päringu sisu.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-099

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Süsteem peab logima veateateid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-100

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Süsteem peab logima logide haldamisega seotud tegevusi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-101

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Logisid peab saama otsida vähemalt järgmiste parameetrite järgi:

 • kuupäeva vahemik,
 • kellaaja vahemik,
 • kasutaja,
 • tegevus,
 • asutus.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-102

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Logi peab olema arhiveeritav. Kasutaja peab nägema logidest enda tehtud
toiminguid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-103

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Süsteemis peavad olema eraldatud:

 • andmekasutuse logid,
 • tegevuste logid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-106

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-LH

Logisid peab saama säilitada vähemalt 3 kuud. (Analüüsi käigus selgitasime välja, et logikirjete säilitamise tähtaeg võiks olla 3 kuni 6 kuud).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-088

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KKH

Sisselogimine peab toimuma TARA kaudu (detailsem kirjeldus siin: 5.6 Tõlkeplatvormi kirjeldus ja arhitektuurimudel - Keskne tõlkekeskkond - RIK Avalik Conflu).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-089

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KKH

Ametniku kasutajakonto peab sulguma automaatselt siis, kui ametnik on töölt lahkunud. Vastavad andmed liiguvad süsteemi RTIP-i kaudu.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-090

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KKH

Ametnikuna esmakordselt sisseloginud kasutaja saab endale "Tellija" rolli.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-004

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KKH

Süsteemihaldur peab saama seadistada seda, millal kasutajakonto automaatselt sulgub.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-005

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KKH

Süsteemihaldur peaks saama märkida tuleva kuupäeva, millal konto lukku läheb.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-006

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KKH

Peab olema võimalik lisada/muuta ning aktiveerida/deaktiveerida kasutaja rolle ja õigusi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-007

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab olema võimalik tag'isid lisada ja otsida tag'ide järgi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-008

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KH

Tag'ide nimekirja peab olema võimalik hallata.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-009

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TH

Süsteem peab saatma kasutajatele automaatseid teavitusi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-010

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TH

Teavituste väljasaatmisel peab saama valida mitu kasutajat, kellele kiri saadetakse.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-011

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TH

Süsteem peab võimaldama liiga kaua teatud (nt "Tõlkimisel") staatuses olnud tõlketellimuste kohta automaatsete teavituste saatmist.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-012

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TH

Süsteemi teavitused peavad olema seadistatavad:

 1. konkreetsete kasutajate juures;

 2. asutuse töövoo juures.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-013

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TH

Teavitusi peab saama saata e-postiaadressidele, rakenduse sees. Kasutajale saadetud teavitusi peab saama kasutaja tasandil süsteemis vaadata.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-014

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TH

Peab olema võimalik seadistada erinevaid teavitusperioode erinevate tõlketellimuste staatuste jaoks.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-015


Autentimata kasutajatele peab olema kättesaadav avaandmete vaade (masintõlke ja üldise tõlkemälu kasutamise võimalus).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-016

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab olema võimalik näha statistikat tõlketellimuste lõikes ja mis oli nende tulemus (tõlgitud, toimetatud, parandatud jne).


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-017

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab olema võimalik otsingute tulemusi eksportida.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-110

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Tõlkeabitööriistas peab saama otsida tõlgitavas, tõlgitud, toimetamata ja toimetatud tekstis, kommentaarides, avalikus ja isiklikus tõlkemälus, liidestatud sõnastikes (terminibaasidest ja isiklikust sõnastikust). Peab saama otsida konteksti.

Peab olema võimalik otsida kõikidest varasemalt tõlgitud tekstidest.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-111

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab olema võimalik tehtud otsinguid salvestada.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-112

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab olema võimalik otsingute tulemusi jagada teiste kasutajatega.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-113

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Otsingu tegemisel peab saama määrata:

 • otsitakse ainult kasutajaga seotud asjadest;
 • otsitakse valitud asutusega seotud asjadest;
 • otsitakse üle kogu infosüsteemi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-114

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab olema võimalik teha hägusat ehk fuzzy search-otsingut.
Näide: tekstiväljadel võib olla sama isiku nimi mitut moodi kirjutatud või tekstis võivad sõna lõpud olla erinevad, kuid päringu tulemustes oleks soov selliseid ridu koos näha.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-115

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Kiirotsingut ja detailotsingut peab saama teha kõikide objektide kohta, mis selguvad detailanalüüsi raames, kuid arvestada tuleb vähemalt järgmiste objektidega:

 • tõlkemälud
 • tellimused
 • sõnastikud
 • terminibaasid
 • tõlkijad/toimetajad
 • hinnakirjad

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-116

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Detailotsingu parameetrites peab saama määrata vähemalt järgmist:

 • valdkond
 • ajavahemik
 • keelesuunad (lähtekeel ja sihtkeel eraldi)
 • seotud kasutaja andmed (tõlkija, toimetaja, tellija jne nimi)
 • seotud tellimuse nr
 • seotud asutus

Muud parameetrid peavad selguma detailanalüüsi raames.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-117

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Juhul kui kasutaja trükib otsingulahtrisse, peab süsteem talle alates kolmandast tähemärgist automaatselt pakkuma kuni viis populaarsemat otsisõna, märksõna või fraasi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-118

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Kasutaja peab saama otsingutulemuste nimekirjast avada detailsema vaate konkreetse tellimuse andmetele.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-119

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peakasutaja peab saama andmebaasi väljade nimekirjast valida endale sobivad väljad, mille alusel süsteem otsingutulemused nimekirjana väljastab.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-120

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peakasutaja peab saama süsteemis defineerida väljad, mille alusel kasutaja saab süsteemis otsingut teha.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-122

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-SH

Kasutaja peab saama luua sõnastikke.

Süsteemis olevaid sõnastikke peab saama:

 • eksportida
 • importida
 • kustutada
 • muuta

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-018

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab olema võimalik teha kiirotsingut üle kogu infosüsteemi märksõna, isikute ja tõlketellimuse numbri põhjal.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-019

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Infosüsteemis peavad olema valmis aruanded. Näiteks peab saama aruandesse siduda kokku tõlketellimuste ja tõlkijate andmeid või tellija ja tõlketellimuste andmeid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-020

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Kõikide infosüsteemis kasutatud andmete põhjal peab saama aruandlusvahendi abil koostada aruandeid ja raporteid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-021

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Süsteem peab võimaldama teha aruandeid tõlketellimuste, tõlkemälude, tõlkijate, toimetajate, tellijate kohta ning näha nendega seotud ajakulu, tähemärkide arvu, rahakulu jne.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-022

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab saama koostada koondaruandeid nii asutuse, valitsemisala kui kogu riigi lõikes (aruanded). Aruandeid saab vaadata, trükkida ja salvestada.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-023

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AOT

Peab saama otsida tõlketellimuste juurde lisatud tekstifaili sisust.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-025

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Peab olema võimalik seadistada tõlketeenuse töövoogu nii asutuse, valitsemisala kui ka kõikide kasutajate jaoks.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-026

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Tõlketeenuse töövoogu on võimalik seadistada selliselt, et üks kasutaja täidab mitut rolli.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-027

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Tõlketeenuse töövoos sisalduvad tegevused peavad üldjuhul käivituma üksteise järel – järgmise tegevuse käivitumiseks peab eelmine tegevus olema lõpetatud (nt toimetamist saab alustada siis, kui tõlkimine on lõpetatud).


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-028

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Kui tõlketeenuse töövoos täidab üks kasutaja mitut rolli, peab olema võimalik käivitada paralleelne töövoog - kõik tööülesanded (nt tõlkimine, toimetamine) edastatakse samaaegselt vastavale kasutajale.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-029

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Peakasutaja või süsteemihalduri õigustega kasutaja eelseadistab süsteemis kasutatavad tõlketeenuse töövood.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-030

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Kasutajal, kes soovib tõlketellimust edastada teistele süsteemi kasutajatele, peab olema võimalik valida sobiv eelseadistatud tõlketeenuse töövoog kõigi asutusega seotud terviktöövoogude hulgast.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-031

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Eelseadistatud tõlketeenuse töövoogu peab saama muuta - lisada/muuta/eemaldada tegevusi, lisada/muuta/eemaldada rolle.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-032

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Kasutajal peab olema võimalik salvestada töövoog isikliku eeldefineeritud tõlketeenuse töövoona ja kasutada seda tulevikus kõikide oma tellimuste jaoks.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-033

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TS

Töövoo tegevusele peab saama määrata tähtaega.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-034

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälusid peab saama lisada/muuta/muuta kehtetuks või aktsepteerida tõlkemälu uuendamise ettepanekuid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-035

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälus peavad olema nähtavad vähemalt järgmised andmed:

 • tõlkesegmendid lähte- ja sihtlausetega,
 • segmendi koostamise kuupäev,
 • koostaja andmed,
 • viimane muutmisaeg.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-036

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälu saab uuendada ainult vastava tõlkemälu haldur (omanik).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-037

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälusid peab saama luua nii kasutaja, asutuse, valitsemisala kui ka kõikide kasutajate jaoks.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-038

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälusid peab saama jagada erinevate parameetrite alusel:


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-039

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemällu peab olema võimalik salvestada kõik segmendid, juhul kui neid on tõlgitud mitut moodi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-040

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälusid peab saama jagada teiste kasutajatega (detailsemalt kirjeldatud siin 4.3.6.3. Tõlkemälude haldamine - Keskne tõlkekeskkond - RIK Avalik Conflu punktis 3).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-041

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälu saab jagada ainult vastava tõlkemälu haldur (omanik).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-042

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Peab olema võimalik teha tõlkemälu uuendamise ettepanekuid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-043

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälu uuendamise ettepanekuid peab saama teha iga kasutaja oma rollist sõltumata.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-044

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälu peab saama uuendada sõltumata tõlketellimuse olemasolust (nt tõlkemälu haldur leiab, et tõlkemälu vajab uuendamist ja laeb uuendamise failid süsteemi ise ehk uuendamise ettepanekud ei ole seotud süsteemis oleva tellimusega).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-045

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TMH

Tõlkemälude haldur peab saama loobuda tõlkemälu uuendamise ettepanekutest.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-047

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-RS

Tõlkebüroode ja koosseisuliste tõlkijate nimekirja saab lisada/muuta peakasutaja ja süsteemihaldur.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-048

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-RS

Peab olema võimalik sisestada tõlketööde/toimetamistööde maksumuse arvutamise reegleid. Hinna kriteeriumiteks on vähemalt järgmised aspektid:

 • tähemärkide arv/minutite arv;
 • sõnade arv;
 • ühe lehekülje/minuti maksumus
 • keelesuund.

1 tõlkelehekülg = 1800 tähemärki koos tühikutega.

Maksumuse arvutamisel peab saama valida, milliste parameetrite alusel toimub arvutamine (sõnade arv, minutid, tähemärkide arv vms).

Maksumuse arvutamisel peab saama määrata mitu protsenti hinnast läheb arvesse sõltuvalt tekstianalüüsi tulemustest. Näiteks, kui tõlkemäludega kattuvuse protsent on 101%, siis hinnast arvestatakse maksumuse arvutamisel ainult 10%, kui kattuvuse protsent on 80%, siis hinnast arvestatakse maksumuse arvutamisel 20% jne. Iga kattuvuseprotsendi jaoks peab saama määrata, kui palju ühiku hinnast läheb arvesse maksumuse arvutamisel.

Süsteemi arvutatud maksumust peab saama käsitsi muuta.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-104

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-RS

Peab olema võimalik seadistada tõlkemahu kuvamise reegleid. Tõlkemahtu peab saama arvutada vähemalt järgmiste parameetrite alusel:

 • tähemärkide arv
 • sõnade arv

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-049

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TPS

Masintõlkemootorit peab saama sisse/välja lülitada.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-050

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TPS

Kasutajale tuleb kuvada süsteemiga liidestatud terminibaase ning kasutaja peab saama muuta terminibaaside valikut.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-051

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TPS

Peab olema võimalik vahetada tõlkemälude ja masintõlke kasutamise prioriteete.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-052

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KS

Peab olema võimalik hallata kalendrit:

 • sisestada vabu päevi (teatud päevad kinni panna)
 • määrata tööpäeva algus- ja lõppaeg

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-053

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-KS

Iga asutus ja kasutaja peab saama ise kalendrit luua ja hallata. 

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-054

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-RS

Peab olema võimalik luua koosseisuliste tõlkijate ja tõlkebüroode nimekirja.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-055

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-RS

Koosseisuliste tõlkijate ja tõlkebüroode nimekirja loomine peab olema võimalik iga asutuse jaoks ja kogu valitsemisala jaoks eraldi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-056

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-RS

Koosseisuliste tõlkijate ja tõlkebüroode nimekirja loomisel peab olema võimalik sisestada vähemalt järgmised andmed:

 • nimi
 • keelesuunad
 • tööde hinnakiri (hinnakirja raames peab saama seadistada, millisele kattuvusprotsendile kehtib mingi hind)
 • oskused (suuline + kirjalik, ainult suuline, ainult kirjalik)

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-057

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AIHV

Igale vormile või andmeväljale peab olema võimalik lisada abiteksti.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-085

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TA

Tagasisidet peab saama anda iga süsteemi kasutaja sõltumata sellest, kas ta on või ei ole süsteemi sisse logitud.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-086

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TA

Tagasiside andmisel peab olema võimalik:

 • lisada ekraanipilt
 • sisestada sõnum
 • paluda vastust oma tagasisidele (sellisel juhul peab kasutaja sisestama oma e-postiaadressi).

Märkus: tagasiside funktsioon peab töötama nagu Google translate'i tagasiside.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-087


Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-TA

Tagasiside peab liikuma infosüsteemi omanikule või omanikumääratud kasutajatele.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-105

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AIHV

Abitekstide lisamine peab olema võimalik kõikidele süsteemis olevatele vormidele, nende plokkidele ja andmeväljadele ja nuppudele.

Mõned näited:

 1. Abitekst kogu vormile: Vorm "Töölaud" - "Töölaua personaliseerimiseks kasutage valikut "Seadista". Töölaualt on võimalik eemaldada ja lisada erinevaid osasid vastavalt kasutaja soovile".
 2. Abitekst vormi plokile: Plokk "Taustainfo failid" - "Taustainfo failide alla saate lisada tellimusega seotud faile, näiteks tõlkemälud, stiilijuhised, muud teemat puudutavad failid, mis saavad olla tõlkijale abiks."
 3. Abitekst nupule: Nupp "Jaota" - "Jaotamise abil saate jaotada valitud tõlketööd erinevate tõlkijate vahel. Tõlketöö jaotamiseks vajutage "Jaota" ning täiendava täitja lisamiseks vajutage "Lisa veel".

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-107

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-ST

Üldise tõlkemälu osas tulnud ettepanekud suunatakse sisutoimetajale. Sisutoimetaja peab saama üldise tõlkemälu osas tulnud muudatusettepanekuid muuta (täiendada sisu), aktsepteerida ning nendest loobuda.

Aktsepteerimise korral täiendatakse üldise tõlkemälu sisu.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-108

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-ST

Tõlgete vastuvõtmisel (kui tellija on tellimuse aktsepteerinud) saadetakse teavitus sisutoimetajale, et uus tõlge on valminud.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-109

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-ST

Sisutoimetaja peab saama:

 • vaadata, mis valdkonnaga on uus tõlgitud tellimus seotud;
 • millised masintõlkemootorid on keskkonnaga liidestatud;
 • suunata tõlgitud tellimus valitud masintõlkemootorile;
 • täiendada/muuta tõlgitud tellimuse sisu;
 • loobuda tõlgitud tellimuse suunamisest masintõlkemootorile, lisades põhjuse, miks on loobutud.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-123

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTP-AA

Avaandmete avalikustamisel peab olema võimalik:

 • valida objekt, mille andmeid soovitakse avaandmete portaalis avaldada;
 • lisada valitud objektile metaandmeid. Kohustuslikud ja võimalikud metaandmed on kirjeldatud siin: Teabevärav (eesti.ee).

...