Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

IDKirjeldus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-058

Tõlkemälusid peab saama üles laadida. Peab olema võimalik üles laadida tõlkemälusid vähemalt järgmistes formaatides:

 1. .txt
 2. .tmx
 3. .xlf
 4. .sdlxliff
 5. .sdltm
 6. .txml
 7. .ttx
 8. .tmw

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-060

Tõlketellimuse tõlkimisel peab olema võimalik luua uus tõlkemälu tõlgitud tõlketellimuse põhjal (näiteks kasutajale on kuvatud valik „loo uus tõlkemälu selle tõlketellimuse põhjal“).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-061

Tõlketellimuse tõlkimisel täiendatakse automaatselt tõlkimiseks kasutatavat tõlkemälu.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-062

Uue tõlkemälu lisamisel peab olema võimalik määrata vähemalt järgmised parameetrid:

 • tõlkemälu valdkond;
 • keelesuunad;
 • faili nimi (peab olema võimalik täpsustada faili nime);
 • tõlkemälu kasutamise põhimõtted:
  • avalik tõlkemälu ehk kõigile kasutamiseks kättesaadav;
  • piiratud tõlkemälu ehk jagatud teatud kasutajatega (peab olema võimalik valida kasutajaid, kellega tõlkemälu jagatakse – kas isikuliselt või asutusepõhiselt).

...

IDKirjeldus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-063

Tõlkemälu muutmise õigus on tõlkemälu omanikul.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-064

Tõlkemälu sisu (tõlgitud teksti) peab saama muuta.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-065

Tõlkemälu (sisu) kohta peab olema võimalik edastada parandusettepanekuid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-066

Parandusettepanekuid peab saama edastada iga süsteemi kasutaja, kellele on tõlkemälu kasutamiseks kättesaadav.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-067

Parandusettepanekute ülevaatamisel peab olema võimalik:

  1. parandusettepanekust loobuda;
  2. asendada vana tõlkeversioon uuega (vana versioon muutub nähtamatuks);
  3. aktsepteerida uus tõlkeversioon lisaks olemasolevale (jäävad kehtima mõlemad versioonid). Sellisel juhul peab olema võimalik määrata tõlkeversiooni prioriteet (esimene, teine, kolmas, neljas, jne).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-068

Parandusettepanekuid peab saama teha kõikide süsteemis olevate tõlkemälude kohta.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-069

Tõlkemälu muutmise raames peab olema võimalik muuta tõlkemälu üldised parameetrid üldiseid parameetreid (keelesuunad, faili nimi jne) ning tõlkemälu sisu. Süsteemis peavad olema vähemalt järgmised valikud:

 • parandusettepanekute ülevaatamine – teistelt kasutajatelt tulnud parandusettepanekute ülevaatamine (aktsepteerimine või nendest loobumine).
 • Tõlkemälu sisu muutmine (tõlkemälu sisu muutmine, prioriteetide määramine jne).)
 • Tõlkemälu üldiste parameetrite muutmine (valdkond, keelesuunad jm).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-070

Tõlkemälu sisu muutmisel kuvatakse kasutajale vähemalt järgmised andmed:

 • algkeele ja sihtkeele tekstid;
 • otsingu võimalus;
 • „Asenda kõik“ valik.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-071

Parandusettepanekuid peab saama kinnitada ühe kaupa ühekaupa või kogu tekstis korraga.

...

IDKirjeldus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-072

Tõlkemälu jagamise/tagasivõtmise õigus on tõlkemälu omanikul.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-073

Tõlkemälu peab saama jagada tõlkemälu lisamise hetkel ja hiljem haldamise moodulis (tõlkemälu üldiste parameetrite muutmise all).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-074

Tõlkemälule peab olema võimalik määrata vähemalt järgmised staatused:

 1. suletud – tõlkemälu on kasutamiseks kättesaadav ainult tõlkemälu omanikule;
 2. avatud – tõlkemälu on kasutamiseks kättesaadav kõikidele kasutajatele;
 3. osaliselt avatud – tõlkemälu on jagatud teatud kasutajatega (või asutustega).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-075

Tõlkemälu peab olema võimalik tagasi võtta.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-076

Kasutaja peab saama lisada põhjuse tõlkemälu tagasivõtmise kohta. Tõlkemälu tagasivõtmise põhjus kuvatakse kasutajale, kellega oli tõlkemälu eelnevalt jagatudjagati.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-077

Tõlkemälu tagasivõtmisel kinnitatud segmendid (tõlgitud tekst) ei muutu, kuid kinnitamata segmendid kaovad ära.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-121

Tõlkemälude nimekirja peab saama eksportida.

...

Tõlkemälude liitmise protsessi raames toimub süsteemis olevate tõlkemälude omavahel liitmine ehk mitmest erinevatest tõlkemäludest erinevast tõlkemälust moodustatakse üks tõlkemälu. Tõlkemälude liitmisel tekib uus tõlkemälu ning vanad tõlkemälud jäävad kehtima.

...

IDKirjeldus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-078

Tõlkemälusid peab olema võimalik liita. Näiteks liita üheks kõik eesti-inglise suunal olevad tõlkemälud, mis kuuluvad erinevatesse valdkondadesse.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-079

Kasutaja peab saama liita kõik tõlkemälud, mis on temale kättesaadavad. Liitmisel:

 • luuakse uus tõlkemälu ning määratakse kõik esialgsed parameetrid;
 • vanad tõlkemälud säilivad, kuni neid pole kehtetuks tunnistatud;
 • tuleb teha valik, kas tõlkemälude liitmisel säilitatakse kõik erinevad tõlkevasted või ainult viimatine (st kui ühele lausele on 10 erinevat tõlkeversiooni, siis mis nendega tehakse).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-080

Tõlkemälusid ei ole võimalik lahutada.

...

IDKirjeldus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-081

Tõlkemälu kustutamise õigus on tõlkemälu omanikul.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-082

Tõlkemälu kustutamisel peavad olema võimalikud vähemalt järgmised variandid:

 • tõlkeversiooni kustutamine;
 • kogu tõlkemälu kustutamine.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-083

Tõlkemälu kustutamisel peab olema võimalik saama lisada põhjuse, miks tõlkemälu on kustutatudkustutatakse.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TP-084

Tõlkemälu kustutamisel hoitakse tõlkemälu süsteemis 30 päeva jooksul. Tähtaja möödudes kustutatakse tõlkemälu süsteemist lõplikult.

...