Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutajale on toimetatud tõlkeprojekt tagastatud.

Rollid

 1. Avalik kasutaja Tavakasutaja (tõlkeprojekti omanik) ehk avalik kasutajatavakasutaja, kes on oma toimetamiseks edastatud tõlkeprojekti saanud tagasi.

...

 1. Kasutaja avab toimetatud tõlkeprojekti, vaatab üle toimetaja poolt tehtud parandusi parandused ja kommentaare ülekommentaarid. Kasutaja saab:
  1. toimetaja parandusi aktsepteerida;
  2. toimetaja parandustest loobuda;
  3. viia sisse oma parandusi.
 2. Kasutaja kinnitab toimetamise lõpetamistlõpetamise.
 3. Süsteem salvestab toimetatud teksti ja suunab kasutaja avalehele.
 4. Põhivoog lõpeb.

...

IDKirjeldusNõude staatus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-001

Süsteem peab teostama tekstianalüüsi lisatud faili kohta. Tekstianalüüsi tulemusena kuvatakse kasutajale aruanne, mis sisaldab:

 • mahuhinnangut (tähemärkide arv, kattuvuse %kattuvusprotsent)
 • teksti valdkonda
 • algkeelt

Tekstianalüüsi tulemusena kuvatud valdkonna ja algkeele andmeid peab saama muuta.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-002

Sisse logitud Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik lisada oma tõlkemälu. Tõlkemäludel peab olema mahupiirang 1GB (kõik kasutaja tõlkemälud kokku).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-003

Sisse logitud Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik alla laadida tõlkemälu.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-004

Süsteem peab kustutama kasutaja tõlkemälu, kui see seda pole kasutatud 3 kolme kuu jooksul kasutatud. Kasutajale saadetakse sellekohane teavitus e-mailile postiaadressile ning kuvatakse ka kasutaja avalehel.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-005

Peab olema võimalik tellida tõlke- või toimetamistöid tõlkebüroolt.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-006

Speller peab käivituma teksti tõlkimisel ise käivituma.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-007

Sisse logitud Sisselogitud kasutaja peab saama kasutada kvaliteedikontrolli.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-008

Sisse logitud Sisselogitud kasutaja peab saama teksti toimetada (teha parandusi tõlgitud tekstis parandusi).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-009

Esmakordselt sisse logitud sisselogitud kasutajalt küsitakse nõusolek nõusolekut tema andmete töötlemiseks, sh kasutaja tõlkemälu kasutamiseks (Selgitus: Tõlkekeskkonna tõlkekeskkonna omanikul peab olema võimalus kasutada avaliku kasutaja poolt loodud tõlkemälu üldise tõlkemälu täiendamiseks).


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-010

Peab olema võimalik dokumente üles laadida ja samas formaadis saada neid tagasi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-011

Sisse logitud Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik kasutada anonümiseerimise jahja/või pseudonümiseerimise teenust.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-012

Sisse logitud Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik luua tõlkeprojekte.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-013

Süsteem peab hoidma sisse logitud sisselogitud kasutaja poolt loodud tõlkeprojekti 3 kolm kuud. Kui kasutaja pole oma projekti 3 projektiga kolme kuu jooksul tegelenud, siis kustutatakse see projekt süsteemist ära. Kasutajale saadetakse sellekohane selle kohta teavitus (eelnevalt kuvatakse süsteemis ka hoiatus, et projekt projekti hoitakse veel X päevade arv päeva ning seejärel kustutatakse).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-014

Kasutaja peab saama:

 • tõlkida trükitud teksti
 • tõlkida tekstifaili
 • transkribeerida helifaili

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-015

Kasutaja peab saama tõlkimisel määrata järgmised parameetrid:

 • valdkond
 • algkeel ja sihtkeel

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-016

Sihtkeele määramisel peab saama valida mitu keelt korraga.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-017

Kasutaja peab saama tõlkimiseks üles laadida korraga ainult 1 ühe faili.

Ühe üleslaetava faili maksimaalne lubatud suurus on 20MB.

Üleslaetava faili võimalikud formaadid on: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, Adobe, Adobe PageMaker6.5, Adobe InDesign CS, Adobe FrameMaker 7, HTML, XML, SGML, XLIFF, Interleaf/Quicksilver, StarOffice, Clipboard,Helifailid (wav/mp3/ogg/amr/mp2).


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-018

Avalehel peab olema kuvatud tagasiside andmise võimalus.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-019

Sisse logitud Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik kasutada tõlkimiseks oma tõlkemälu ja sõnastikke.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-020

Sisse logitud Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik kasutada konteksti otsingut.

Konteksti otsingut saab käivitada valides algtekstis vastava sõnapaari või sisestades konteksti otsingu aknasse vastava teksti. Konteksti otsingu nii, et valida algtekstis vastav sõnapaar või sisestada kontekstiotsingu aknasse vastav tekst. Kontekstiotsingu tulemustes kuvatakse leitud kontekstid koos valdkonnaga, mille seast saab kasutaja valida ja asendada valitud tekst teksti või sulgeda konteksti aken. Asendamine on võimalik ainult juhul, kui algtekstis oli midagi valitud ning kasutajale kuvatakse valik “Asenda” samuti ainult juhul, kui oli algtekstist mingi osa valitud.

Peab olema võimalik kasutada ka valikut “Asenda kõik” - sellisel juhul asendatakse kõik vastavad kohad sihttekstis ning süsteem märgib ära kõik need kohad, mis ta on asendanud.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-021

Peab olema sõnastiku loomise võimalus. Uue sõnapaari lisamiseks tuleb valida vastav sõna algtekstis ning sihttekstis ning teha valik “lisa sõnastikku”.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-022

Uue tõlkemälu lisamisel peab olema võimalik määrata vähemalt järgmised parameetrid:

 • tõlkemälu valdkond;
 • keelesuunad;
 • faili nimi (peab olema võimalik täpsustada faili nime).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-023

Ühe kasutaja poolt loodud/lisatud tõlkemälude kogumaht saab olla maksimaalselt 1GB.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-024

Tõlkemälu muutmise raames muutmisel peab olema võimalik muuta tõlkemälu üldised parameetrid üldiseid parameetreid (keelesuunad, faili nimi jne) ning tõlkemälu sisu.

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTB-TP-058Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTB-TP-060Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTB-TP-061Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTB-TP-070Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTB-TP-078Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTB-TP-079Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTB-TP-080Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-025

Sisse logitud kasutaja peab saama oma tõlkeprojekti pikendada:

 • Tõlkeprojekti saab maksimaalselt pikendada 3 kolm korda.
 • Tõlkeprojekti pikendamisel peab süsteem kontrollima, mitu korda tõlkeprojekti on juba pikendatud. Kui kasutaja on oma tõlkeprojekti 3 kolm korda pikendanud, siis kuvatakse kasutajale vastavasisuline vastav teade.
-

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-026

Sisse logitud Sisselogitud kasutaja peab saama kustutada:

 • tõlkeprojekti
 • tõlkemälu

Kustutatud projekt/tõlkemälu eemaldataks süsteemist kohe.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-027

Tõlkeprojekti toimetamisel peab olema võimalik lisada toimetatavale osale kommetaare toimetavale osale.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-AK-028

Toimetatud teksti ülevaatamisel peab saama:

 • toimetaja poolt tehtud parandusi aktsepteerida,
 • toimetaja poolt tehtud parandustest loobuda,
 • viia sisse oma parandusi.