Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Teostab automaatset tõlget, kasutades masintõlkemootorit ja tõlkemälusid vastavalt tõlkimisel valitud prioriteedile. See on tõenäoliselt kõige suurema ressursinõudlusega komponent kogu süsteemis ning seetõttu sõltub selle jagunemine kõige enam praktilisest olukorrast. Kui masintõlke mudel ise suudab pakkuda tõlget mitme keele vahel, ent erinevate valdkondade jaoks on tarvis mudeleid häälestada, siis on mõistlik tekitada iga valdkonna jaoks eraldi järjekord sõnumiteenusesse ning hoida igat järjekorda kuulamas rakendus vastava mudeliga. See . See võimaldab skaleerida iga mudelit individuaalselt, mis tagab optimaalse ressursikasutuse. Mudel laetakse rakenduse vahemällu käivitumisel.

...