Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Allpool olevad hinnangud on antud eestikeelse kõnetuvastuse kogemusest lähtuvalt.

Tõlkemälu haldusmoodul

Komponent kasutab masinõppemudelit, et tuvastada tekstist kõik olemid, mis vajavad

Nõuded

Nõuded komponendi kaupa on toodud allpool olevas tabelis. Tabelis esitatud hinnangud on antud ühe konteineri kohta.

...