Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Nr

Välja nimi

Tüpsustus

Täpsustus

Välja tüüp

Avalikkus

Kohustuslikkus

5Näituse meediakajastuse andmedVõimalik sisestada mitu


5.1Nimetus
tekstiväli--
5.2Kuupäev(ad)Ühele meediakajastusele on võimalik lisada mitu kuupäevakalendri valik (mitmikvalik)--
5.3Saade/väljaanne (sh elektrooniline)
tekstiväli--
5.4Saatejuht/autor
tekstiväli--
5.5Kanal (raadio/TV)
tekstiväli--
5.6Viide (nt URL veebilehele)jääb linginatekstiväli--
5.7Avalikvaikimisi ei ole avalikcheckboxjah/ei-