Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Andmete konfidentsiaalsus S2 - info kasutamine lubatud ainult teatud kindlatele kasutajagruppidele, salajane info: info kasutamine on lubatud ainult teatud kindlatele kasutajate
gruppidele, juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral.

...

Andmete konfidentsiaalsuse vajadust kinnitavab kinnitab ka analüüsi käigus selgunud tõlkemälude anonümiseerimise vajadus, mida kinnitas ka andmekaitseinspektsioonandmekaitse inspektsioon.

Sellest tulenevalt jääb andmete konfidentsiaalsuse klassiks S2.

...