Title: 4.2.5. PPA suulise ja kirjaliku tõlketeenuse osutamise protsess  
Author: Irina Rossinskaja Feb 12, 2021
Last Changed by: Külli Kuusk Jun 15, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.rik.ee/x/5JPqB
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
Keskse tõlkemooduli ärianalüüs ning prototüübi loomine (1)     Page: 4.2.5. PPA suulise ja kirjaliku tõlketeenuse osutamise protsess