Aastatel 2015 - 2017 viidi Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt läbi muuseumide infosüsteemi ärianalüüs. Analüüsi osana viidi läbi küsitlusi ja tehti intervjuusid erinevate kasutajagruppide esindajatega, koos käis muuseumivaldkonna ekspertidest koosnev töörühm. Analüüsi käigus sai kiiresti selgeks, et olemasoleva muuseumide infosüsteemi võimaluste ning kasutajate vajaduste vahel haigutab suur tühimik, mida ei ole võimalik täita pelgalt tänase süsteemi väikesemahulise arendusega.

Töö tulemina valmis dokument, kus on põhjalikult kirjeldatud nii olemasolev olukord ja probleemid kui ka vajadused ning nõuded uuele infosüsteemile.

Ärianalüüsi (eelanalüüsi) kohandati 2019. aastal MuIS 2.0 I etapi arenduste hanke jaoks ja see on aluseks järgnevate arendustöödes.


Ärianalüüsis tegemisel osalesid:


  • No labels