Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aastatel 2015 - 2017 viidi Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt läbi muuseumide infosüsteemi ärianalüüs. Analüüsi osana viidi läbi küsitlusi ja tehti intervjuusid erinevate kasutajagruppide esindajatega, koos käis muuseumivaldkonna ekspertidest koosnev töörühm. Analüüsi käigus sai kiiresti selgeks, et olemasoleva muuseumide infosüsteemi võimaluste ning kasutajate vajaduste vahel haigutab suur tühimik, mida ei ole võimalik täita pelgalt tänase süsteemi väikesemahulise arendusega.

Töö tulemina valmis dokument, kus on põhjalikult kirjeldatud nii olemasolev olukord ja probleemid kui ka vajadused ning nõuded uuele infosüsteemile.

Ärianalüüsi (eelanalüüsi) kohandati 2019. aastal MuIS 2.0 I etapi arenduste hanke jaoks ja see on aluseks järgnevate arendustöödes.


Ärianalüüsis tegemisel osalesid:


  • No labels

2 Comments

  1. Anonymous

    YOU NEED QUALITY VISITORS for your: rik.ee My name is Milagros Cubadgee, and I'm a Web Traffic Specialist. I can get: - visitors from search engines - visitors from social media - visitors from any country you want - very low bounce rate & long visit duration CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST => https://bit.ly/3nnmM4I
  2. Anonymous

    Hello YOU NEED QUALITY VISITORS FOR YOUR: rik.ee WE PROVIDE ORGANIC VISITORS BY KEYWORD FROM SEARCH ENGINES OR SOCIAL MEDIA YOU GET HIGH-QUALITY VISITORS - visitors from search engines - visitors from social media - visitors from any country you want CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST => https://bit.ly/2HQZggh Thanks, Jodie Aiken If you no longer wish to hear from us, please reply this email.
Write a comment…