Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esemete vastuvõttu muuseumikogusse ja hoiule võtmist vaadatakse analüüsis koos, kuna need on võimalik lahendada ühe protsessi erinevate harudena.


  • No labels