Nõuded, andmeväljad ja skeem (esialgsed!)


Tabel 1. Muuseumitöötaja detailotsingu andmeväljad.

NrVäliVälja selgitusTäitmisreeglid
 1. Identifitseerivad andmed
1

Objekti number:

 • museaali nr
 • hoiulevõetud asja nr
 • objekti ID
 • ajutine nr
Täpse vastena, osalise vastena ja vahemike kaupa.

Objekti otsingus peab objekti numbrit saama sisestada kolmel moel:(KI008)

 Täpse täisnumbrina (nt ERM TM Fk 16206:61);

 Täisnumbris sisalduvate numbrimaski komponentide kaupa (nt TM ja Fk – tagastatakse kõik tulmeraamatusse TM ja alakogusse Fk kuuluvad objektid);

 Täisnumbris sisalduvate numbrimaski komponentide vahemike kaupa (nt TM Fk 16200 – TM Fk 16300 – tagastatakse kõik tulmeraamatusse TM ja alakogusse Fk kuuluvad objektid, mis omavad seerianumbrit vahemikus 16200-16300).

2Objekti nimetus
tekstiväli + autosuggestion ja autocomplete funktsioon
3Olemus

Klassifikaator

(mitmikvalik)

4Autor
tekstiväli + autosuggestion ja autocomplete funktsioon
5Muuseum
Süsteemi sisestatud muuseumid 

(mitmikvalik)

6Alakogu 
Vastavalt muuseumi valikule tekib kogude ja alakogude valik (mitmikvalik)
7Püsiasukoht
valik asukohapuust (mitmikvalik)
8Jooksev asukoht
valik asukohapuust (mitmikvalik)
9Muutmise aeg
Kalendri vahemiku valik
10Kas 1. etapis kirjeldatud või mitte
checkbox jah/ei
11Pilt
checkbox jah/ei
12Staatus

Klassifikaator

(mitmikvalik)

13Keel?

Klassifikaator

(mitmikvalik)

2. Seisukorra ja eritingimuste andmed
1Eksponeerimise tingimused
checkbox jah/ei
2Käsitsemise tingimused
checkbox jah/ei
3Säilitamise tingimused
checkbox jah/ei
3. Kasutusõiguste andmed
1Piirang kehtib kuni
Kalendrikomponent
2Kas tegemist on teosega, mis on autoriõigusega kaitstud?
checkbox jah/ei
3Kas teose varalised autoriõigused kuuluvad üleandjale?
checkbox jah/ei
4

Üleandja annab muuseumile territoriaalse piiranguta üle järgmised õigused:

[ ] vali kõik

[ ] õigus teose reprodutseerimisele

[ ] õigus teose tõlkimisele

[ ] õigus teose töötlemisele

[ ] õigus teoste kogumikele

[ ] õigus avalikule esitamisele

[ ] õigus teose eksponeerimisele

[ ] õigus teose edastamisele

[ ] õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele


Iga valiku kohta checkbox jah/ei
5Kas objekt on avalik
checkbox jah/ei
4. Füüsiline kirjeldus
1Materjal

Klassifikaator

(mitmikvalik)

2Tehnika

Klassifikaator

(mitmikvalik)

3

Mõõdud:

Liik


Klassifikaator

(üks valik)

4

Mõõdud:

Mõõtühik


Klassifikaator

(üks valik)

5

Mõõdud:

Väärtus


numbriväli
6

Formaadid:

Liik


Klassifikaator

(üks valik)

7

Formaadid:

Formaat


Klassifikaator

(üks valik)

8Värvus

Klassifikaator

(mitmikvalik)

9

Sümboolika:Klassifikaator

(üks valik)

Väärtused:

 • Signatuur/meistrimärk;
 • Tempel/etikett/märk;
 • Tekst.
10Ainese keel

Klassifikaator

(üks valik)

5. Sündmuste kirjeldus
1Sündmuse liik

Klassifikaator

(üks valik)

2Sündmuse toimumisaeg
Kalendri vahemiku valik
3Sündmuse toimumiskoht
Klassifikaator? või koordinaadid? või vabataksti väli?
4Osalejad
tekstiväli + autosuggestion ja autocomplete funktsioon
6. Seosed teiste objektidega
1Seotud objekti nimetus
tekstiväli
2Seose liik

Klassifikaator

(üks valik)

3Kollektsioon
Valik sisestatud kollektsioonidest
7. Viited välistele allikatele
1Viide on olemas
checkbox jah/ei


Skeem 1. Detailotsing identifitseerivad andmed

Skeem 2. Detailotsing seisukorra ja eritingimuste andmed. Kasutusõiguste andmed.

Skeem 3. Füüsiline kirjeldus. Sündmuste kirjeldus.

Skeem 4. Seosed teiste objektidega. Viited välistele allikatele.

 • No labels

1 Comment

 1. Anonymous

  Kas sündmuse ja osaleja kaudu on võimalik vajadusel otsida ka üleandja järgi? - Arvi, Tartu Linnamuuseum