Näituste protsessi vaated on illustreeritud allpool ja lahendatud standartsete vaadetega, mis on joonisel tähistatud helehalliga. Vaadete siseselt saab navigeerida nii edasi-tagasi kui ka mööda külgmenüüd. Alamvaadetes, mis on tähistatud valgega toimub näituse passi koostamine. Rohelisega illustreeritud alamvaates toimub näituse täiendavate failide failide üles laadimine. Punasega on illustreeritud edasised võimalikud tegevused passiga nagu salvestamine, kustutamine ja näituse koopia loomine ning passi alla laadimine. Protsessi lõpetamiseks on vajalik "salvestamine". Edasised võimalikud tegevused eksponaanitega on toodud välja kollastes kastides.

  • No labels