Tegevused - Näituse koondvaade

 1. Kasutaja saab vaadata erinevas olekus näituseid.
  1. Olekud:
   1. Koostamisel - Näituse alguskuupäeva pole märgitud või see pole veel saabunud.
   2. Eksponeerimisel - Näituse alguskuupäev on saabunud ja lõpukuupäev ei ole veel saabunud.
   3. Lõppenud - Näituse toimumisaegade vahemikud on möödunud.
   4. Arhiveeritud - Näituse lõppkuupäevast on möödas rohkem kui 60 päeva.
 2. Kasutaja saab lisada uut näitust. Nupp "Lisa näitus" avab näituse passi, mille kasutaja saab ära täita. 
 3. Kasutaja saab vaadata näituse detailandmeid.
 4. Kasutaja saab otsingu abil nimekirja täpsustada
  1. parameetrid:
   1. näituse nimetus
   2. toimumise alguse ja lõpu kuupäev
   3. toimumiskoht
   4. eksponaadid (objekti numbri, objekti nimetuse, omaniku, autori)
   5. näituse liik
   6. osalejad (rolli ja nime, kontaktisikute)
   7. märksõnad
   8. muuseumi nimi
 5. Kasutaja saab nimekirja sorteerida tabeli päiste (näituse number (genereeritakse koheselt uue näituse loomisel), nimi, olek, liik (rändnäitus, ajutine näitus, püsinäitus), toimumise alguse ja lõpu kuupäevad, toimumiskoht) alusel.


Protsess - uue näituse lisamine

Eeltingimus

 1. Kasutaja asub näituste koondvaates. Kasutaja kellel on näituste lisamise õigus näeb nuppu "Lisa näitus". Teistele seda nuppu ei kuvata. Vaade - Koondvaade - Näitused

Protsess

 1. Kasutaja klikib nupul "Lisa näitus". Avanev tühi näituse lisamise tööleht.
 2. Kasutaja saab pooleli olevat näituse töölehte salvestada kohe kui ta on täitnud vähemalt ühe andmevälja.
 3. Kasutaja täidab näituse üldandmed. Vaade - Tööleht - 1.Üldandmed
  1. Üldandmete lehel märgib kasutaja ka selle millal näitus avalikus keskkonnas välja kuvatakse.
  2. Kasutaja klikib checkboxil "Näitus on avalik"
  3. Kasutaja näeb avaliku keskkonna linki näituse eelvaatele kus on kuvatud milline näitus avalikus keskkonnas antud hetkel sisestatud andmetega välja näeb.
  4. Kasutaja märgib ära avalikult kuvamise algus- ja lõpukuupäeva.
   1. Lõpukuupäeva märkimine ei ole kohustuslik. 
 4. Kasutaja lisab näituse töögrupi. Vaade - Tööleht - 2.Näituse töögrupp
 5. Kasutaja lisab "Näituse detailandmed" Vaade - Tööleht - 3.Detailandmed 
  1. Näituse tutvustus (kontseptsioon, eesmärk, sihtgrupp);
  2. Näituse kujunduse lähtekohad ning põhiideed;
  3. Viited välistele allikatele
 6. Kasutaja lisab näituse eksponaadid. Kasutades kas: Vaade - Tööleht - 4.Eksponaadid
  1. otsingut
  2. sülemeid
 7. Kasutaja lisab "Failid" alajaotustesse vajaduse korral dokumente ja faile. Vaade - Tööleht - 5.Failid
 8. Kasutaja lisab näituse sündmuste ajakava; Vaade - Tööleht - 6.Sündmuste ajakava
 9. Samuti on kasutaja võimalus lisada järgnevat infot:
  1. Näituse meediakajastuse andmed; Vaade - Tööleht - 7.Meediakajastuse andmed
  2. Näituse trükiste andmed; Vaade - Tööleht - 8.Trükiste andmed
  3. Olulisemad fotod; Vaade - Tööleht - 9.Olulisemad fotod
  4. Külastajate tagasiside kokkuvõte Vaade - Tööleht - 10.Külastajate tagasiside
 10. Kasutaja klikib nupul "Salvesta".
 11. Vajaduse korral saab kasutaja näituse passi failina salvestada ja alla laadida. Enne faili genereerimist saab kasutaja märkida, millised andmeväljad (sh nii passi kui eksponaatide andmeväljade osas) väljavõttesse kaasatakse.
 12. Uus näitus on lisatud.


Protsess - näituse kopeerimine

 1. Kasutaja avab näituse passi mida ta soovib kopeerida.
 2. Kasutaja klikib nupul "Loo näituse koopia".
 3. Avaneb uus näituse passi tööleht kuhu on üle kantud:
  1. üldandmed
  2. detailandmed
  3. olulisemad fotod
  4. täiendavad kommentaarid
  5. avalikus keskkonnas kuvatav infotekst
  6. eksponaatide loetelu (uuel passil on need teises olekus - välja otsitud, kuid välja andmata)
  7. osalejate loetelu
  8. lingid seotud ja varasemalt üles laetud failidele
 4. Kasutaja täidab töölehe.
 5. Kasutaja klikib nupul "Salvesta".
 6. Vajaduse korral saab kasutaja näituse passi failina salvestada ja alla laadida. Enne faili genereerimist saab kasutaja märkida, millised andmeväljad (sh nii passi kui eksponaatide andmeväljade osas) väljavõttesse kaasatakse.
 7. Näituse koopia on lisatud.


Protsess - näituse kustutamine

Eeltingimus

 1. Kasutaja on soovib kustutada koostamisel näituse.
 2. Kasutajal on olemas õigused näitust kustutada.
 3. Kasutaja on läheb koostamisel näituste koondvaatesse ja avab näituse töölehe mille ta kustutada soovib. 

Protsess

 1. Kasutaja vaatab näituse töölehe vaates üle, et tegu on õige töölehega mida ta kustutada soovib ja klikib nupul "kustuta".
 2. Kasutajale kuvatakse hoiatussõnum kustutamise kohta.
  1. Hoiatussõnumi sisu: "Näitus kustutatakse. Kas oled kindel, et soovid näitust kustutada?"
   1. Valik jah: Näitus kustutatakse
   2. Valik ei: hoiatussõnum suletakse, näitust ei kustutata.
 3. Kui näitus ei ole seotud ühegi aktiga siis see kustutatakse. Näituse töölehte ei ei saa kustutada siis, kui see on seotud vähemalt ühe aktiga.
  1. Hoiatussõnumi sisu: "Näituse töölehte ei saa kustutada, sest see on seotud (akti nimi)"
 4. Näitus on kustutatud.


Protsess - Edasised võimalikud tegevused

 1. Peale näituse passi täitmist on kasutajal võimalik mugavalt teostada järgnevaid toiminguid:
  1. salvestamine (kui passi täitmine jäi pooleli)
  2. passi koopia tegemine (näiteks rändnäituse puhul)
  3. muuseumisisese kasutamise töölehe koostamine
   1.  objekt näitusele muuseumisisese kasutamisega kasutada anda
   2. digikoopia tellimine
   3. suunata objekt seisundi hindamisse, korrastus- või konserveerimistöösse, digiteerimisse
    1. Kasutaja valib objektid.
    2. Kasutaja klikib nupul "Lisa toiming".
    3. Kasutaja valib toimingu "muuseumisisene kasutamine"
    4. Kasutaja klikib nupul alusta ja avaneb muuseumisisese kasutamise tööleht. (valitud objektid on töölehel objektide tabelis) Vaade - Tööleht - Muuseumisisene kasutamine
  4. taotluse koostamine
   1. Kasutaja valib objektid.
   2. Kasutaja klikib nupul "Lisa toiming".
   3. Kasutaja valib toimingu "taotlus"
   4. Kasutaja klikib nupul alusta ja avaneb taotluse tööleht (valitud objektid on töölehel objektide tabelis) Vaade - Tööleht - Taotlus
  5. passi alla laadimine
  6. objektide tagastamine
   1. Kasutaja valib objektid.
   2. Kasutaja klikib nupul "Lisa toiming".
   3. Kasutaja valib toimingu "tagastamine"
   4. Kasutaja klikib nupul alusta ja avaneb tagastamise vahevaade. Vaade - Tagastatavate objektide vahevaade
  7. kustutamine (Näituse töölehte ei saa kustutada siis, kui see
   on seotud vähemalt ühe aktiga.)


Protsess - Eksponaatide tabelisse täiendava andmevälja lisamine

 1. Kasutaja on näituse passil eksponaatide vaates. Vaade - Tööleht - 4.Eksponaadid
 2. Tabeli päises on nupp "Täiendav andmeväli"
 3. Kasutaja klikib nupul.
 4. Avaneb pop-up koos kõigi objekti kirjelduse andmeväljadega millel on väärtus olemas aga mida ei ole veel eksponaatide tabelis kajastaud.
 5. Kasutaja valib soovitud andmevälja või andmeväljad ja vajutab nupule "Lisa".
 6. Valitud andmeväljad lisatakse tabelisse.
 • No labels