You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Protsess

 1. Kasutaja saab vaadata nii erinevas olekus näituseid.
  1. Olekud:
   1. Koostamisel
   2. Eksponeerimisel
   3. Lõppenud
   4. Arhiveeritud
 2. Kasutaja saab lisada uut haridusprogrammi. Nupp "Lisa näitus" avab näituse passi, mille kasutaja saab ära täita. 
 3. Kasutaja saab vaadata näituse detailandmeid.
 4. Kasutaja saab otsingu abil nimekirja täpsustada
  1. parameetrid:
   1. näituse nimetus
   2. toimumise alguse ja lõpu kuupäev
   3. toimumiskoht
   4. eksponaadid (objekti numbri, objekti nimetuse, omaniku, autori)
   5. eksponaadi liik
   6. osalejad (rolli ja nime, kontaktisikute)
   7. märksõnad
 5. Kasutaja saab nimekirja sorteerida tabeli päiste (näituse number (genereeritakse koheselt uue näituse loomisel), nimi, olek, liik (rändnäitus, ajutine näitus, püsinäitus), toimumise alguse ja lõpu kuupäevad, toimumiskoht) alusel.
 6. Kasutaja saab olemasoleva näituse andmeid võtta aluseks uue näituse lisamisel. Uuele näitusele kantakse automaatselt üle mh näituse nimi, täiendavad kommentaarid, avalikus keskkonnas kuvatav infotekst, eksponaatide loetelu, osalejate loetelu, lingid seotud ja varasemalt üles laetud failidele.


Joonis 1. Näituste nimekirja vaade

 • No labels