Protsess

  1. Kasutaja valib aruandetüübi või aruandemalli mille alusel täidab süsteem ära sisend- ja väljundparameetrid.
  2. Kasutaja klikib nuppu "Näita tulemusi" ning tulemused kuvatakse tabeli või tabelitena olenevalt aruande valikutest.
  3. Kasutaja saab salvestada uut aruandemalli vastavalt oma õigustele. Täpsemalt malli lisamisest : Mallide lisamine
  4. Kasutaja saab tulemusi filtreerida.
  5. Kasutaja saab tulemusi sorteerida tulba pealkirjade juurest. Numbrilistel ja kuupäevalistel väärtistel kasvavast kahanevaks põhimõttel, tekstilistel väljadel tähestiku põhimõttel.
  6. Kasutaja saab aruande tulemusi salvestada. Kasutaja annab salvestatud aruandele nime ja valib ka aruanne on avalik(nähtav oma muuseumi töötajatele) või privaatne(nähtava ainult kasutajale endale).
  7. Kasutaja saab alla laadida aruande tulemusi Office Open XML Spreadsheet (.xlsx), OpenDocument Spreadsheet (.ods), CSV, PDF formaatides.


Tabel 1. Aruande koostamise andmeväljad

Nr

Välja nimi

Välja tüüp

Selgitus

Kohustuslikkus

1Muuseumklassifikaator (mitmikvalik)Väli on nähtav ainult muuseumide ülese administreerimise õigusega kasutajale. Teised kasutajad, kes tegutsevad ainult ühe muuseumi piires teisi muuseumeid valida ei saa. (välja arvatud sama muuseumi filiaalide töötajad) Vaikimisi on valitud muuseum kus kasutaja töötab.-
2Aruandetüüpklassifikaator (üks valik)Süsteemi poolt pakutavad aruandetüübid.valida tuleb kas aruandetüüp või aruandemall
3Aruandemallklassifikaator (üks valik)Kõik aruandemallid mis on kasutaja enda koostatud, muuseumi siseseks kasutamiseks kus kasutaja töötab ning muuseumide üleseks kasutamiseks.valida tuleb kas aruandetüüp või aruandemall
4Sisend: Põhilisedväljad checkboxidegaTäitsetakse vastavalt aruandetüübile või aruandemallile. Aruandetüübi puhul on kõik põhilised väljad valitud.aruande koostamiseks peab nii sisendi kui väljundi osas olema valitud mõni väli
4.1Sisend: Lisaväljad checkboxidegaTäitsetakse vastavalt aruandetüübile või aruandemallile. Aruandemallis võib olla eelvalitud nii põhilisi kui ka lisavälju.aruande koostamiseks peab nii sisendi kui väljundi osas olema valitud mõni väli
5Väljund: Põhilisedväljad checkboxidegaTäitsetakse vastavalt aruandetüübile või aruandemallile. Aruandetüübi puhul on kõik põhilised väljad valitud.aruande koostamiseks peab nii sisendi kui väljundi osas olema valitud mõni väli
5.1Väljund: Lisaväljad checkboxidegaTäitsetakse vastavalt aruandetüübile või aruandemallile. Aruandemallis võib olla eelvalitud nii põhilisi kui ka lisavälju.aruande koostamiseks peab nii sisendi kui väljundi osas olema valitud mõni väli
6Näita tulemusinuppNupp mis suunab aruande tulemusi vaatama.-
7Salvesta uus aruandemallnuppAruandemalli salvestamise nupp.-
8Salvesta/lae alla tulemusednupp

Tulemuste alla laadimise või oma kontole salvestamise võimalus.

Aruande päringute tulemusi peab olema võimalik alla laadida Office Open XML Spreadsheet (.xlsx), OpenDocument Spreadsheet (.ods), CSV, PDF formaadis faili.

-

Joonis 1. Aruande koostamine.

Joonis 2. Aruande tulemused

  • No labels