Protsessimudel

Väli

Kirjeldus

Prokuratuuri suulise tõlketeenuse osutamine

Protsessi kirjeldus

Protsess kirjeldab suulise tõlketeenuse osutamist prokuratuuris.

Suulise tõlketeenuse tellimiseks saadetakse tõlgile kutse Outlooki kalendrisse. Juhtub ka nii, et kutse jääb saatmata (ettearvamatute tellimuste puhul), sellisel juhul tuleb tellimus telefoni või Skype'i teel. Võimalusel lisatakse kutse kalendrisse tagantjärele.

Suulist tõlget osutatakse menetlusruumis ja kaugühendust (video) kasutades.

Tegutsejad

Prokuratuuri töötajad

Seotud infosüsteemid

Microsoft Office (Outlook), Skype

Seotud kasutuslood/ärireeglid

-

Seotud prototüübi vaated

-

Seotud probleemkohad

Nr

Tegevus

Kirjeldus

1

Tõlketellimuse esitamine

Suulise tõlketellimuse esitamine toimub tavaliselt e-posti teel ehk tõlgile saadetakse kutse kalendrisse. Kui on tegemist kiire juhtumiga, siis tõlketellimuse esitamine võib toimuda ka telefoni teel. Tavaliselt on tellimuse esitajaks tellija ise ning tõlkekorraldaja selles protsessis ei osale.

Tõlketellimuse esitamise raames peab tellija vaatama tõlgi kalendrist, kas ta on soovitud ajal vaba.

2

Tõlketellimusest loobumine

Tõlk saab tõlketellimusest loobuda, kui ta tegeleb sellel ajal muu tellimuse teostamisega. Tegemist on pigem erandjuhtumiga - tavaliselt tellija vaatab, kas tõlgi kalender on vaba ja alles siis saadab kutse. Samuti kui tellimus esitati telefoni teel, siis ei pruugi see kohe kajastuda kalendris ning see lisatakse sinna tagantjärele. Sellisel juhul ei näe ka tellija, et tõlk on tegelikult sellel ajal hõivatud.

Juhul, kui tõlk on teenuse osutamisest loobunud, siis peab tellija tõlketellimuse uuesti esitama, saates kutse kas teisele tõlgile või oodates, kuni tellimusest loobunud tõlk vabaneb.

3

Tõlkimine

Kui tellimus on aktsepteeritud, siis tõlk tegeleb selle teostamisega. Tõlkimine võib toimuda kahel viisil: tõlk on füüsiliselt kohal või kaugühenduse teel.

  • No labels